Ultima modifica: 22 oktobra 2019

VOLITVE V ZBORNE ORGANE

ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

za starše: v ponedeljek, 21. oktobra ‘19 ob 18.30: srečanje med razredniki in starši vseh razredov. Sledijo volitve predstavnikov v razrednih svetih.
za dijake: v ponedeljek, 21. oktobra ‘19 – zadnji dve učni uri: razredna zborovanja in volitve (raz. sveti, zav. svet, dijaška konzulta)