Okrožnica o zaključnem ocenjevanju in nadoknadenju vrzeli v znanju ob koncu tekočega šolskega leta 2019/20 v smislu min. uredbe št. 11, z dne 16.5.2020 – za dijake od 1. do 4. razreda, starše in profesorje


Ministrstvo za šolstvo je dne 16.5.2020 objavilo uredbe o zaključnem ocenjevanju in državnem izpitu ter posredovalo drsnice o glavnih novostih ob koncu tekočega šolskega leta.

Kar zadeva državni izpit, bodo dijaki na šolah s slovenskim učnim jezikom morali dokazati poznavanje slovenskega jezika in književnosti ter italijanskega jezika v skladu s 3. ods. 30. člena min. uredbe št. 10 z dne 16.5.2020:

“Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza. La parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) è relativa alla lingua slovena. Una parte del colloquio è riservata all’accertamento della padronanza dell’italiano – seconda lingua.”

Slide_conferenza Esame_di_Stato_2020-Azzolina1.pdf/


HAIKUJI Z OBČUTKIH DIJAKOV V ČASU VIRUSNE OKUŽBE (1. ZL)

Koronavirus,
preživljamo ga doma.
Svoboda, kje si?

Pogrešam žogo,
tekati po igrišču.
Vrnite mi vse!

Čakamo zimo.
Poletja tokrat ne bo.
Vsi bomo doma.                    

Erik F.


Vsak dan nam grozi
nepoznan in nevaren
koronavirus.

Od februarja
ne gremo več v šolo.
Celo nam manjka.

Zunaj dežuje.
Narava ne miruje.
Močna nevihta.

Vsi že čakamo:
počitnice in toplo,
lepo poletje   

 Jan G.


Naša bolezen.
Nočem več. Karantena.
Grem ven z masko.

Čakam nate spet.
Glej pomlad, krošnje dreves.
Covid je vmes.

Po svetu žrtve.
Neznan začetek. Wuhan.
Konec kdo ve kdaj.

S prijatelji
ne smemo se družiti.
Le doma biti.

Isabel C.

Mrzla žalost nas
zapustila. Na vrsti
poletni je čas.

Narava se bo
kmalu prebudila in
nas spet objela.

Topel pogled, a
mrzlo še srce zimsko.
Klic iz narave.           

Aljaž R.


V karanteni
prijatelje vidim le
z modro masko.

Koronavirus
šolo domov prinese.
ljudi zamori.

Sanjam košarko
in navadno poletje.
Sta nemogoči?

Luca B.


Majnica cveti
in v daljavi diši.
Praznik zaživi.

Češnje cvetijo,
zasnežena drevesa.
In dozorijo.

Maj je najlepši
mesecev pomladanskih.
V družbi rajši.

Viktor S.


Sporočamo, da so od 12. maja, dalje po valovih Radia Trst A na sporedu oddaje prof. Tanje Rebula ODMEV IZ SREDOZEMLJA – Prispevek slovenske kulture Evropi.
Oddaje, ki so nastale v okviru izobraževanja na daljavo na naši šoli, bodo predvajali ob torkih in četrtkih ob 16.30. Namenjene so predvsem maturantom in drugim dijakom ter širši javnosti.


Že nekaj let okna naše šole niso bila ravno prozorna. Konec aprila smo naročili podjetju Vertigine, da jih počisti. Kar ni prav tako enostavna zadeva. Strošek za čiščenje oken nam bo povrnila Dežela FJK.


Podaljšanje izredne prekinitve didaktičnih dejavnosti zaradi višje sile do vključno 8 .junija 2020, kar pomeni do zadnjega dneva pouka po šolskem koledarju.

Coronavirus: attività didattiche sospese fino al 8 giugno 2020, ultimo giorni di lezione previsto secondo il caledario scolastico, per causa di forza maggiore.IZREDNO ZAPRTJE ŠOLSKE STAVBE ZARADI VIŠJE SILE

CHIUSURA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN CIRCOSTANZE D’EMERGENZA

Z ozirom na nastalo izredno situacijo in v pričakovanju nadaljnjih navodil sporočamo,

da bo do vključno 31. julija 2020, šolska stavba liceja F. Prešerna praviloma zaprta.

Vista la situazione d’emergenza e in attesa di ulteriori disposizioni si comunica che

l’edificio scolastico del liceo “France Prešeren” rimarrà chiuso di norma fino al 31 luglio 2020.

Ob torkih in četrtkih nas lahko pokličete na šolsko telefonsko številko 040568482 od 8. do 14. ure.

Al martedì e al giovedì potete contattarci telefonicamente al numero 040568482 dalle 8 alle 14.

Vsem nujnim zahtevah bomo skušali zadostiti na daljavo preko sporočil na uradni šolski elektronski naslov tspsp010006@istruzione.it.

V primeru potrebe napišite na sporočilo vašo telefonsko številko in vas bomo poklicali.

Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail all’indirizzo tspsp010006@istruzione.it.

In caso di necessità si prega di comunicarci via e-mail il vostro numero telefonico e sarete contattati.

Šolski upravni uradi poslujejo na daljavo v skladu z zadevnimi določili.

Gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile.


PREKINITEV DIDAKTIČNIH DEJAVNOSTI

V petek, 21.2.2020, smo imeli zadnji dan pouka pred pustnim premorom in dejansko tik pred izbruhom okužbe v naših krajih. Z omejitvami pustnih povork in zabav ter naknadno prekinitvijo didaktičnih dejavnosti se je začelo obdobje izrednih razmer.

Ministrstvo oziroma vlada je z zakonskim odlokom prekinitev podaljšala do 31. julija 2020, kar pomeni do zadnjega dneva pouka, v ponedeljek, 8. junija 2020, po odobrenem šolskem koledarju.

OKVIRNI PREGLED DOSEDANJEGA DOGAJANJA

Po odloku predsednika ministrskega sveta z dne 9. marca 2020 je postalo jasno, da bo prekinitev didaktičnih dejavnosti dolgotrajna in je bilo treba v sodelovanju s profesorji postaviti na noge strukturo za izobraževanje na daljavo, kar seveda predstavlja nov izziv za naš šolski sistem.

V prvih tednih didaktične prekinitve je veliko dijakinj, dijakov in staršev prišlo na šolo po učbenike in drugo gradivo, ki je od pustnega obdobja dalje samevalo po omarah v učilnicah.

Že v prvem tednu smo poklicali vse dijakinje in dijake, ki bi po dosedanjih informacijah lahko imeli težave z domačo računalniško opremo in povezavo. Družine poklicanih dijakov so nam v glavnem sporočile, da razpolagajo z domačim oziroma izposojenim računalnikom. V par primerih so omenili težave s spletno povezavo. Nekateri dijaki živijo blizu meje in imajo težave tudi zaradi slovenskega omrežja ipd.

Naknadno smo izvedli tudi anketo o razpoložljivosti računalniške opreme med vsemi dijaki in profesorji in iz izsledkov izhaja, da dijaki in profesorji v glavnem razpolagajo z računalnikom. Nekaj dijakinj oziroma dijakov se na internet povezuje preko mobilnega telefona in v nekaterih primerih je nekaj težav s tem. V primeru, da razpolagajo samo s telefonom, smo marsikateremu dijaku dali na posodo šolski prenosnik. Dijakinjam in dijakom, ki živijo v družinah, kjer je več uporabnikov za manjše število računalnikov, smo tudi posodili šolske prenosnike. Nesprejemljivo bi bilo namreč dejstvo, da dijakinje oziroma dijaki ne bi imeli dostopa oz. pravice do javnega izobraževanja na daljavo zaradi pomanjkanja tehnične opreme.

Nekaj šolskih prenosnikov z vgrajeno videokamero smo posodili nekaterim profesorjem in upravnim sodelavcem, ki morajo delati na daljavo. Tudi nekateri profesorji imajo težave z domačo povezavo na splet, saj v trenutnih izrednih okoliščinah več oseb pri hiši zaradi službenih in študijskih razlogov uporablja spletno povezavo in zasebno računalniško opremo, kar pomeni, da je domače omrežje v določenem trenutku preobremenjeno ipd. Žal je tudi internetno omrežje v naših krajih pomanjkljivo in večkrat neustrezno.

Skratka, za nami je kar nekaj tednov bistveno drugačnega in napornega dela. Izobraževanje na daljavo zahteva drugačni ritem vsakdana, spremenjeni zorni kot, različne pristope in večkrat tudi zamudnejše načine dela, ki jih nismo vajeni. Zahteva tudi dodatne digitalne veščine, ki nekaterim še povzročajo določene težave. V glavnem se pa vsi zelo trudimo, da bi bili kos novemu izzivu, ki se odvija v trenutnih izrednih razmerah.

Veliko je pozitivne naravnanosti in zagnanosti, ki pomagata pri vsakodnevnem sprejemanju izzivov, ki so se pojavili na poti v sedanjih izjemnih okoliščinah. S takšnim pozitivnim razmišljanjem in početjem krepimo svoje izkušnje in bogatimo svoje znanje.

Vsekakor, v primeru katerihkoli težav pozivamo vse dijakinje in dijake ter starše, da napišejo sporočilo na šolsko pošto tsps010006@istruzione.it oziroma se obrnejo na enega izmed predstavnikov dijakov v zavodskem svetu oziroma na predstavnike v razrednih svetih. In s skupnimi močmi bomo skušali težavo rešiti oziroma vsaj vzeti na znanje in upoštevati.

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

Takoj na začetku prekinitve didaktičnih dejavnosti zaradi virusne okužbe, ko smo nujno potrebovali digitalne učilnice za izobraževanje na daljavo, se je, žal, zgodilo, da spletni dnevnik oziroma aplikacija podjetja Spaggiari, ki jo redno uporabljamo od šolskega leta 2015/16, ni bila sploh pripravljena na to.

V ponedeljek, 2. marca, smo podjetju Spaggiari poslali dopis po overovljeni pošti z zahtevo po aktivaciji digitalnih učilnic na spletnem dnevniku. Na torek, 3. marca, so se t.i. “virtualne učilnice” sicer pojavile na spletnem dnevniku, vendar je bila to prava muha enodnevnica: naslednji dan jih ni bilo več in so se, kljub pritožbam raznih šol, pojavile na spletnem dnevniku šele nekaj tednov kasneje, kar je bilo za naše razmere veliko prepozno. 

Če bi takoj na začetku izrednih razmer imeli digitalne učilnice na spletnem dnevniku Spaggiari, bi bilo dejansko lažje. Vse bi se nekako prepletalo na spletnem orodju, ki je dijakom in profesorjem že znan: videolekcije, didaktično gradivo, sporočila, urniki, koledarji in tudi ocen oziroma mnenj ne bi bilo treba prepisovati iz drugih aplikacij, kot Google Classroom, v spletni dnevnik, na katerega so povezani vsi dijaki in starši. 

Vsekakor, po začetnem preizkušanju različnih možnosti za izobraževanje na daljavo smo se, 6. marca 2020, odločili za aplikacijo Google Classroom, ki je zastonjska, enostavno uporabljiva in uporabnikom prijazna.

V šolskem tajništvu ima tehnik Mitja vpogled v delovanje virtualnih učilnic in je dijakom in profesorjem v oporo pri morebitnih tehničnih problemih.

Kot že rečeno, vsi profesorji so aktivirali digitalne učilnice, večina ima videosrečanja z dijaki preko aplikacije MeetHangouts, nekateri profesorji pa za videopovezave iz navade uporabljajo Skype.

Izkazalo se je, da nam je spletni dnevnik, ki smo ga uvedli v šolskem letu 2015/16, sicer v veliko pomoč za sporočanje z dijaki, družinami in profesorji, bistvene važnosti pa je postala šolska domena @preseren.edu.it, ki dijakom, profesorjem in drugemu osebju dovoljuje dostop do aplikacij zbirke GSuite. Med temi sta še največ v rabi aplikaciji Google Classroom in Google Hangouts Meet.

Dogovorili smo se za urnike oziroma domene med profesorji za dejavnosti na daljavo. V slučaju, da pride še do kake nerodnosti, vas prosimo, da obvestite tajništvo s sporočilom na naslov tsps010006@istruzione.it oziroma tehnika Mitjo na naslov mitja.cernich@preseren.edu.it .

V nekaterih razredih imajo nekaj videolekcij v popoldanskih urah, v glavnem zaradi že omenjenih težav oziroma tudi zaradi dejstva, da ne želimo in ne smemo dijakov prisiliti, da so preveč ur zaporedoma pred računalnikom.

Z denarjem, ki nam ga je ministrstvo dodelilo za nakup digitalne opreme, nameravamo v prvi vrsti nakupiti tablične računalnike in pripomočke za dijakinje in dijake s specifičnimi učnimi težavami. In seveda dodatne prenosnike. Sicer pa je tudi s temi nakupi nekaj težav, ker trenutno zaradi izrednih razmer ni veliko ustrezne opreme na razpolago.

Kot je vsem dobro znano, digitalna razsežnost izobraževanja na daljavo ne gradi odnosov, zmanjka človeška dimenzija izobraževanja, ki je posebno za dijake v odraščajoči dobi bistvene važnosti. Z videosrečanji profesorji skušajo vzpostaviti stik s vsemi dijakinjami in dijaki ter njihovimi družinami, da mimo posredovanja znanja pokažejo tudi svojo čuječnost, solidarnost in prijaznost mladim dijakinjam in dijakom, ki jih nastala negotova situacija pogosto zelo zaskrbljuje in utesnjuje.

Pri vrednotenju in ocenjevanju dela dijakinj in dijakov bomo seveda upoštevali vsa ministrska navodila in se držali sprejetih kriterijev za ocenjevanje, profesorji in dijaki pa bodo morali seveda upoštevati posebne razmere. V poštev bodo prišli tudi sodelovanje pri dejavnostih na daljavo, odzivnost posameznih dijakov, kakovost dela na daljavo posameznih dijakov in razvijanje sposobnosti, spretnosti in znanj posameznika.

V sedanjih izrednih okoliščinah je torej bistvene važnosti, da starši dijakinj in dijakov, ki imajo oziroma bodo mogoče še imeli kake težave tehnične, zdravstvene ali tudi družinske narave, takoj obvestijo šolsko tajništvo oziroma tehnika o nastali situaciji. Za posebne primere je ravnateljica seveda na razpolago preko naslova loredana.gustin@preseren.edu.it .


 


 
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/primo-piano


Predpisana navodila objavljamo v posebnem prispevku ZA ZAJEZITEV OKUŽBE S KORONAVIRUSOM – RACCOMANDAZIONI.


Le disposizioni sono publicate sotto ZA ZAJEZITEV OKUŽBE S KORONAVIRUSOM – RACCOMANDAZIONI.


Ministrstvo za šolstvo, univerzo in raziskovanje je objavilo sledečo posebno spletno stran: https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml


 

 


  DAN SPOMINA – IL GIORNO DELLA MEMORIA

  “La Memoria e la Scelta 2020”
  tra la Sala Bartoli
  e la Risiera di San Sabba

  Giunge
  alla quarta edizione “La
  memoria e la scelta”
  il progetto a cura di Paola Pini e su idea
  del direttore Franco Però, che lo Stabile dal 23 al 26 gennaio declina sui temi
  della Shoah, offrendo al pubblico – nel periodo della Giornata della Memoria –
  un’occasione di conoscenza e riflessione su una pagina inquietante del
  Novecento, che va presa a monito perché non si cada mai più in simili gorghi di
  odio insensato.

  Il
  progetto quest’anno raddoppia: oltre all’evento finale che – come nelle passate
  edizioni – vedrà protagonisti i ragazzi dei licei Carducci/Dante, Galilei, Oberdan, Petrarca,
  Prešeren
  , in un simbolico perpetuare il messaggio presso le
  generazioni future, l’edizione 2020 prevede anche quattro repliche alla Sala
  Bartoli dello spettacolo “Storia
  di un uomo banale”
  , interpretato da Andrea Germani e Romina
  Colbasso.

  La
  giornalista Paola Pini cura entrambe le parti de “La memoria e la scelta/4”,
  che avrà inizio alla Sala Bartoli il 23
  gennaio alle 19.30
  con la prima di “Storia di un uomo banale”
  (repliche alla stessa ora fino a domenica 26 gennaio) e domenica 26 gennaio
  alle ore 16 culminerà nell’evento intitolato “La Risiera racconta” con i ragazzi
  dei licei, in scena proprio alla Risiera
  di San Sabba alle ore 16
  .

  nadaljuj…

  TRADICIONALNA BOŽIČNA NABIRKA HRANE 2019

  Tudi letos je naša šola organizirala med dijaki ter učnim in neučnim osebjem nabirko hrane za revnejše občane.

  Prispevki so bili res radodarni, med njimi je bilo tudi kar nekaj božičnih slaščic, s katerimi se bodo lahko posladkali tudi otroci (in odrasli, seveda), ki bi drugače preživeli še grenkejše božične praznike…

  Hrano je prof. Daria Betocchi, vsakoletna duša pobude, izročila prostovoljcem župnije Sv. Vincencija v Trstu za potrebe posameznikov in družin v stiski.

  V okviru župnije Sv. Vincencija namreč deluje zelo dejavna skupina prostovoljcev, ki vsak dan nudijo pomoč revnim ljudem in ki se nam skupaj s pomožnim župnikom Davidejem od srca zahvaljujejo.


  RACCOLTA NATALIZIA DI ALIMENTI PER I BISOGNOSI

  Anche quest’anno il nostro istituto ha organizzato la tradizionale raccolta di alimenti per le famiglie in difficoltà, cui studentesse e studenti, docenti e il personale della scuola hanno contribuito con generosità. Il cibo raccolto è stato consegnato alla parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli, i cui volontari si prodigano quotidianamente nell’aiuto agli indigenti o a chi comunque non ce la fa a sbarcare il lunario.


  BOLJŠI SEJEM – MERCATINO DELLE PULCI

  V predbožičnih dneh do konca tedna poteka v šolski veži boljši sejem. Dijaki, profesorji in drugo osebje so na šolo prinesli stare oziroma manj rabljene predmete: knjige, igrače, obleke, torbice, DVD-je, CD-je , okrasni predmete, bižuterijo in še kaj. Izkupiček bomo v celoti izročili v dobrodelne namene.

  nadaljuj…

  Na Bienalu v Benetkah

  Kljub visokemu plimovanju smo v četrtek, 14. novembra, obiskali Umetnostni Bienale v Benetkah. Sijalo je lepo sonce in imeli smo se prav lepo!

  nadaljuj…

  International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

  V ponedeljek, 18. novembra 2019, je potekalo predavanje o delovanju Mednarodnega centra za genetsko inženirstvo in biotehnologijo za dijake četrtih in petih razredov znanstvenega liceja in liceja uporabnih znanosti. 

  nadaljuj…


Layout 1