CANKARJEVO TEKMOVANJE KORONA VIRUSU NAVKLJUB

Državna stopnja Cankarjevega tekmovanja

Edini dijak zamejskih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji, ki se je uvrstil na zadnjo stopnjo gimnazijskega programa državnega tekmovanja za Cankarjevo tekmovanje, je Gabrijel Milič, dijak 5. razreda znanstvenega liceja Franceta Prešerna v Trstu.

Glede na nastalo situacijo zaradi korona virusa je omenjeni dijak pisal v soboto, 7. marca 2020 na liceju in ne na predvideni lokaciji Spodnja Šiška v Ljubljani z dragocenim posredovanjem pedagoške svetovalke ge. Andreje Duhovnik Antoni.

Nadzorovala je prof. Neva Zaghet, ki je bila zadolžena, da tekmovanje poteka po pravilniku in v skladu s tajnostjo tekmovanja, ampak na drugi lokaciji. Profesorica je morala v soboto, še pred 7. uro zjutraj, poslati elektronsko sporočilo in javiti tekmovalno skupino ter je nato prejela navodila za pisanje. Tekmovalec je začel s pisanjem ob 9. uri in pisal 90 minut. Na nalogo se je moral obvezno podpisati z imenom in priimkom. Nadzorna profesorica je nato nalogo poskenirala in jo poslala na elektronski naslov organizatorjev, ki so nato nalogo natisnili, prelepili ime s šifro in jo dodali ostalim nalogam.

Naloga je od tekmovalca zahtevala poznavanje in primerjavo vseh predpisanih besedil, in sicer romana Cimre Maje Novak in Štoparskega vodnika po galaksiji Douglasa Adamsa.


PODALJŠANJE ZAČASNE PREKINITVE DIDAKTIČNIH DEJAVNOSTI ZARADI VIŠJE SILE DO VKLJUČNO 13 . APRILA 2020

Coronavirus: attività didattiche sospese fino al 13 aprile 2020 per causa di forza maggiore


IZREDNO ZAPRTJE ŠOLSKE STAVBE

CHIUSURA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN CIRCOSTANZE D’EMERGENZA

Z ozirom na nastalo izredno situacijo in v pričakovanju nadaljnjih navodil sporočamo, da bo do vključno 13. aprila 2020, šolska stavba liceja F. Prešerna zaprta.

Vista la situazione d’emergenza e in attesa di ulteriori disposizioni si comunica che l’edificio scolastico del liceo “France Prešeren” rimarrà chiuso fino al 13 aprile 2020.

Ob torkih in četrtkih nas lahko pokličete na šolsko telefonsko številko 040568482 od 8. do 14. ure.

Al martedì e al giovedì potete contattarci telefonicamente al numero 040568482 dalle 8 alle 14.

Vsem nujnim zahtevah bomo skušali zadostiti na daljavo preko sporočil na uradni šolski elektronski naslov tspsp010006@istruzione.it.

V primeru potrebe napišite na sporočilo vašo telefonsko številko in vas bomo poklicali.

Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail all’indirizzo tspsp010006@istruzione.it.

In caso di necessità si prega di comunicarci via e-mail il vostro numero telefonico e sarete contattati.

Šolski upravni uradi poslujejo na daljavo v skladu z zadevnimi določili.

Gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile.

Didaktične dejavnosti v navzočnosti na šoli so sicer začasno prekinjene, izobraževalne dejavnosti pa se nadaljujejo preko spletnega dnevnika, šolske spletne strani in virtualnih učilnic, elektronske pošte, Skypa, youtuba, aplikacij Google GSuite in drugih digitalnih pripomočkov.

Dežela FJK je dne 10.3.2020 v sodelovanju z Deželnim šolskim uradom in nekaterimi drugimi deželnimi ustanovami objavila sledeči pregled možnosti za izobraževanje na daljavo:


http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/primo-piano/InterpretazioneOrdinanzaPresidenteRegioneFVG

Predpisana navodila objavljamo v posebnem prispevku ZA ZAJEZITEV OKUŽBE S KORONAVIRUSOM – RACCOMANDAZIONI.


Le disposizioni sono publicate sotto ZA ZAJEZITEV OKUŽBE S KORONAVIRUSOM – RACCOMANDAZIONI.


Ministrstvo za šolstvo, univerzo in raziskovanje je objavilo sledečo posebno spletno stran: https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml  DAN SPOMINA – IL GIORNO DELLA MEMORIA

  “La Memoria e la Scelta 2020”
  tra la Sala Bartoli
  e la Risiera di San Sabba

  Giunge
  alla quarta edizione “La
  memoria e la scelta”
  il progetto a cura di Paola Pini e su idea
  del direttore Franco Però, che lo Stabile dal 23 al 26 gennaio declina sui temi
  della Shoah, offrendo al pubblico – nel periodo della Giornata della Memoria –
  un’occasione di conoscenza e riflessione su una pagina inquietante del
  Novecento, che va presa a monito perché non si cada mai più in simili gorghi di
  odio insensato.

  Il
  progetto quest’anno raddoppia: oltre all’evento finale che – come nelle passate
  edizioni – vedrà protagonisti i ragazzi dei licei Carducci/Dante, Galilei, Oberdan, Petrarca,
  Prešeren
  , in un simbolico perpetuare il messaggio presso le
  generazioni future, l’edizione 2020 prevede anche quattro repliche alla Sala
  Bartoli dello spettacolo “Storia
  di un uomo banale”
  , interpretato da Andrea Germani e Romina
  Colbasso.

  La
  giornalista Paola Pini cura entrambe le parti de “La memoria e la scelta/4”,
  che avrà inizio alla Sala Bartoli il 23
  gennaio alle 19.30
  con la prima di “Storia di un uomo banale”
  (repliche alla stessa ora fino a domenica 26 gennaio) e domenica 26 gennaio
  alle ore 16 culminerà nell’evento intitolato “La Risiera racconta” con i ragazzi
  dei licei, in scena proprio alla Risiera
  di San Sabba alle ore 16
  .

  nadaljuj…

  TRADICIONALNA BOŽIČNA NABIRKA HRANE 2019

  Tudi letos je naša šola organizirala med dijaki ter učnim in neučnim osebjem nabirko hrane za revnejše občane.

  Prispevki so bili res radodarni, med njimi je bilo tudi kar nekaj božičnih slaščic, s katerimi se bodo lahko posladkali tudi otroci (in odrasli, seveda), ki bi drugače preživeli še grenkejše božične praznike…

  Hrano je prof. Daria Betocchi, vsakoletna duša pobude, izročila prostovoljcem župnije Sv. Vincencija v Trstu za potrebe posameznikov in družin v stiski.

  V okviru župnije Sv. Vincencija namreč deluje zelo dejavna skupina prostovoljcev, ki vsak dan nudijo pomoč revnim ljudem in ki se nam skupaj s pomožnim župnikom Davidejem od srca zahvaljujejo.


  RACCOLTA NATALIZIA DI ALIMENTI PER I BISOGNOSI

  Anche quest’anno il nostro istituto ha organizzato la tradizionale raccolta di alimenti per le famiglie in difficoltà, cui studentesse e studenti, docenti e il personale della scuola hanno contribuito con generosità. Il cibo raccolto è stato consegnato alla parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli, i cui volontari si prodigano quotidianamente nell’aiuto agli indigenti o a chi comunque non ce la fa a sbarcare il lunario.


  BOLJŠI SEJEM – MERCATINO DELLE PULCI

  V predbožičnih dneh do konca tedna poteka v šolski veži boljši sejem. Dijaki, profesorji in drugo osebje so na šolo prinesli stare oziroma manj rabljene predmete: knjige, igrače, obleke, torbice, DVD-je, CD-je , okrasni predmete, bižuterijo in še kaj. Izkupiček bomo v celoti izročili v dobrodelne namene.

  nadaljuj…

  Na Bienalu v Benetkah

  Kljub visokemu plimovanju smo v četrtek, 14. novembra, obiskali Umetnostni Bienale v Benetkah. Sijalo je lepo sonce in imeli smo se prav lepo!

  nadaljuj…

  International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

  V ponedeljek, 18. novembra 2019, je potekalo predavanje o delovanju Mednarodnega centra za genetsko inženirstvo in biotehnologijo za dijake četrtih in petih razredov znanstvenega liceja in liceja uporabnih znanosti. 

  nadaljuj…

Layout 1