Licej Uporabnih Znanosti

Znanstveni licej z uporabnimi znanostmi

Ob temeljni matematično-naravoslovni izobrazbi nudi ta licej dijakom tudi znanje iz humanističnih ved. Program znanstvenih predmetov v dopolnjuje pouk informati

Obiettivo

L'argomento

Predmetnik za licej uporabnih znanosti

I. II. III. IV. V.
Slovenščina 4 4 4 4 4
Italijanščina 4 4 4 4 4
Angleščina 3 3 3 3 3
Zgodovina – Zemljepis 3 3
Zgodovina 2 2 2
Filozofija 2 2 2
Matematika 5 4 4 4 4
Informatika* 2 2 2 2 2
Fizika 2 2 3 3 3
Naravoslovje** 3 4 5 5 5
Risanje – Zgodovina umetnosti 2 2 2 2 2
Telesna vzgoja 2 2 2 2 2
Verouk/ Alternativne dejavnosti 1 1 1 1 1
Tedensko 31 31 34 34 34

Attività

Risorse