Predstavitev šole

Višja realna gimnazija, od leta 1969 Znanstveni licej “France Prešeren”, je bila ustanovljena v prvih mesecih po drugi svetovni vojni med obdobjem Zavezniške vojaške uprave (upravno navodilo z dne 8.10.1945) na pobudo tedanjih slovenskih upraviteljev, ki so se potegovali, da slovenski jezik, prisotnost in kultura v Trstu in njegovi okolici ne bi zamrli. Današnji pravni status zavoda, kakor tudi status drugih državnih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji, urejata zlasti zakona 1012/1961 in 932/1973. V tem okviru je bil torej Državni znanstveni licej pravno ustanovljen leta 1965 (OPR 30.9.1962, št. 1637). Tedaj se je sedež šole preselil iz ulice Lazzaretto Vecchio v nove prostore na Vrdelski cesti 13/1, ki jih je zgradila tržaška pokrajina. Licej je vzbudil veliko pozornost in zanimanje med slovensko povojno mladino. Zaradi tega je od vsega začetka razširil svojo izobraževalno ponudbo. Leta 1948 je bil ustanovljen klasični oddelek, ki je tedaj dajal dijakom možnost vpisovanja na vse univerzitetne fakultete. V učnem osebju je bilo tedaj in kasneje veliko profesorjev, ki so s svojim kulturnim in umetniškim delovanjem zaznamovali šolsko življenje in slovensko kulturo nasploh.

V osemdesetih letih smo na šoli zabeležili pomembne novosti. Leta 1982 je pokrajinska uprava poskrbela za nadzidavo 4. nadstropja. Tam so nastali profesorska knjižnica, posebni učilnici za fiziko ter za naravoslovje in kemijo ter dva laboratorija za ista predmeta, jezikovni laboratorij in velika dvorana.

V šolskem letu 1993/95 se je znanstveni in klasični smeri pridružila še jezikovna smer, na kateri se dijaki učijo angleščino, nemščino in ruščino. Reforma višje srednje šole, ki je stopila v veljavo v šolskem letu 2010/11, je delno spremenila predmetnike v treh že obstoječih smereh in dovolila uvedbo nove študijske smeri, in sicer uporabno znanstvene, ki odgovarja zahtevam današnjega sveta. Na tej smeri je sicer odpadel pouk latinščine, informatika pa je postala samostojni predmet.

Pouk poteka v slovenskem jeziku po smernicah in programih, ki so v skladu z italijansko šolsko zakonodajo. V predmetnike vseh razredov sta vključeni tako slovenščina kot italijanščina kot samostojna predmeta. Specifično vsebino torej dajejo naši šoli pouk slovenskega jezika, književnosti, kulture in zgodovine ob vzporednem pouku italijanskega jezika in književnosti, kulture in zgodovine.

Diplome in naslovi, pridobljeni na državnih šolah s slovenskim učnim jezikom, imajo polnopravno veljavo po vsej državi in v drugih državah Evropske unije.

Iz zbornika ob 70-letnici šole