Pravilnik o šolskem redu

V tem pravilniku so navedene podrobnejše določbe, ki urejajo uveljavljanje ter izpolnjevanje pravic in dolžnosti vseh komponent šole: dijakov in njihovih staršev, učnega in neučnega osebja ter ravnateljstva in tajništva. Vsebina pravilnika je v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi (ZO št. 297 z dne 16.4.1994, Uredbo predsednika min. sveta z dne 7.6.1995, OPR št. 275 z dne 8.3.1999 in nadaljnjimi določili, z zakonom št. 107/2015), s statutom dijakinj in dijakov (OPR št. 249 z dne 24.6.1998 in OPR št. 235 z dne 21.11.2007) ter s sklepi zbornih organov.