POGOVORI S PROFESORJI:

 

Z ozirom na situacijo z virusno okužbo bo popoldansko obveščanje staršev tudi v drugem polletju tekočega šolskega leta potekalo na daljavo.

Starši lahko napišejo sporočilo na službeni elektronski naslov profesorja, ki se bo nato staršem oglasil po elektronski pošti za dogovor o datumu in uri telefonskega pogovora.

Seznam profesorjev s.l. 2021-2022

Pogovori s profesorji so možni do sobote, 7. maja 2022. V zadnjem mesecu pouka pogovori s starši niso predvideni.

Morebitno dodatno sestajanje

Po dogovoru so mogoča tudi sestajanja dijakov oziroma staršev s profesorji ob drugačnih prilikah. V tem primeru prosimo dijake in starše, da pošljejo sporočilo na šolski e-naslov: tsps010006@istruzione.it