Organizacijska shema

ZBIRKA oz. DEJAVNOST VARUH / ODGOVORNI
Naravoslovna zbirka prof. Valentina Korošec
Kemijski pripomočki tehnik Igor Poljšak, predmetni profesorji
Fizikalna zbirka prof. Alja Stergonšek
Risalniška zbirka prof. Boris Grgič
Multimedijski laboratorij (v 4. nad.) tehnik Mitja Cernich
Angleške knjige prof. Elena Braini
Nemške knjige prof. Vera Kukanja
Profesorska knjižnica prof. Tanja Smotlak
Dijaška knjižnica (slov. in ital.) prof. Tanja Smotlak, upr. sod. Marinka Semolič in šolski sodelavci
Podporna knjižnica prof. Tanja Smotlak
Fotokopiranje šol. sod. Gabrijela Zadnik
Vzdrževanje računalnikov tehnik Mitja Cernich, prof. Loris Tavčar in prof. Daniel Doz
Telovadno orodje prof. Miloš Tul
Psiholog na šoli in na daljavo prof. Daria Betocchi
Dejavnosti proti zasvojenosti (v sod. z dr. Polajnerjem) prof. Alenka Štoka, prof. Daniel Doz
Učne težave (disleksija, diskalkulija ipd.) prof. Alja Stergonšek, prof. Daniel Doz
Referent proti vrstniškemu in spletnemu nasilju prof. Daniel Doz
Program sprejemanja prvošolcev prof. Jana Veljak
Postopki za doseganje prečnih kompetenc in usmerjanje prof. Erika Fornazarič, prof. Valentina Korošec
Stiki s slo. gledališči prof. Alenka Štoka
Stiki z ita. gledališči prof. Erika Fornazarič, prof. Luigi Pulvirenti
Okoljska vzgoja prof. Valentina Korošec
Zdravstvena vzgoja prof. Miloš Tul
Referenti COVID Ravnateljica, prof. Miloš Tul in prof. Marco Kalc
Didaktična plat spletne strani šole (ciljna skupina) prof. Walter Auber
Tehnična pomoč pri izobraževanju na daljavo in digitalni animator tehnik Mitja Cernich, prof. Loris Tavčar
Stalni urnik prof. Alja Stergonšek, prof. Daniel Doz
Začasni urnik in spremembe prof. Alja Stergonšek, prof. Daniel Doz
Organizacija poučnih ekskurzij, izmenjav, obiskov pom. tajnica Marinka Semolič in koordinatorji posameznih pobud
Sestava projektov za dodatna financiranja Ravnateljica, prof. Miloš Tul, vodja uprave in upravno osebje
Pobude za znanstveno izobraževanje (ciljna skupina) prof. Zorka Danieli in prof. Jadranka Svetina
Dobro počutje na šoli prof. Alenka Štoka in prof. Daria Betocchi
Preverjanje INVALSI prof. Jadranka Svetina
Projekt Slovenščina v okviru Dež. zakona 26/2007 Profesorji koordinatorji in tajništvo
Državljanska vzgoja Profesorji Veronica Brecelj, Jasna Simčič, Štefan Čok, Suzana Kreft, Eleonora Doz, Janoš Gruden
Promocija (ciljna skupina) prof. Valentina Korošec
Skupina za promocijo Profesorji Barbara Lapornik, Walter Auber, Daniel Doz, Alja Stergonšek, Sara Superina, Mateja Počkaj, Lara Posega, Jadranka Svetina, Vera Kukanja, tehnik Mitja Cernich in prostovoljci za posamezne pobude
KOMISIJE ČLANI
Sindikalno predstavništvo
Volilna komisija
Komisija za službeno ocenjevanje
Odbor za vrednotenje osebja
Jamstveni svet
VARNOST NA DELOVNEM MESTU
Protipožarna služba
Prva pomoč
Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu
Koordinator izrednega stanja
Evakuacija
Odg. varnost in preventivo
Referent v okviru zakona o prepovedi kajenja