Organizacijska shema

ZBIRKA oz. DEJAVNOSTVARUH / ODGOVORNI
Naravoslovna zbirkaprof. Valentina Korošec
Kemijski pripomočkitehnik Igor Poljšak
Fizikalna zbirkaprof. Alja Stergonšek
Risalniška zbirkaprof. Boris Grgič
Multimedijski laboratorij (v 4. nad.)tehnik Mitja Cernich
Angleške knjigeprof. Elena Braini
Nemške knjigeprof. Jasna Repinc
Profesorska knjižnicaprof. Tanja Smotlak
Dijaška knjižnica (slov. in ital.)prof. T. Smotlak, šolski sodelavci
Podporna knjižnicaprof. T. Smotlak
Zemljevidiprof. Igor Čok
Fotokopiranješol. sod. Gabrijela Zadnik
Vzdrževanje računalnikovtehnik Mitja Cernich
Telovadno orodjeprof. Miloš Tul
Psiholog na šoliprof. Daria Betocchi
Dejavnosti proti zasvojenosti (v sod. z dr. Polajnerjem)prof. Alenka Štoka, prof. Daniel Doz
Učne težave (disleksija, diskalkulija ipd.)prof. Alja Stergonšek, prof. Daniel Doz
Referent proti vrstniškemu in spletnemu nasiljuprof. Daniel Doz
Program sprejemanja prvošolcevprof. Jana Veljak
Usmerjanjeprof. Erika Fornazarič, prof. Valentina Korošec
Stiki s slov. gledališčiprof. Aleš Doktorič
Stiki z ital. gledališčiprof. Erika Fornazarič, Lara Posega, Maila Ozbič
Okoljska vzgojaprof. Valentina Korošec
Zdravstvena vzgojaprof. Miloš Tul
Rač. mreža, spletna stran šole ipd.
Posodabljanje spletne strani
prof. Walter Auber (ciljna funkcija)
tehnik Mitja Cernich idr.
Računalnikitehnik Mitja Cernich, prof. Loris Tavčar, prof. W. Auber
Stalni urnikprof. Alja Stergonšek, prof. Daniel Doz
Začasni urnik in spremembeprof. Alja Stergonšek, prof. Daniel Doz
Organizacija poučnih ekskurzij, izmenjav, obiskovpom. tajnica Marinka Semolič in koordinatorji posameznih pobud
Sestava projektov za dodatna financiranjaprof. M. Tul idr.
Delo ob učenjuprof. Fornazarič, prof. Korošec
Dobro počutje na šoliprof. T. Rebula
Preverjanje INVALSIprof. J. Svetina
Projekt Slovenščina v okviru Dež. zakona 26/2007Profesorji koordinatorji in tajništvo
KOMISIJEČLANI
Sindikalno predstavništvoprof. S. Zupancic, prof. M. Ozbič in tehnik I. Poljšak
Volilna komisijapom. tajnik M. Škerlavaj, prof. S. Zupancic, dijak/inja
Komisija za službeno ocenjevanjeprof. S. Superina, prof. L. Rupel, prof. W. Auber, ravnateljica
Odbor za vrednotenje osebjaprof. S. Superina, prof. L. Rupel, prof. W. Auber, ravn. P. Strani, predstavnik dijakov in staršev, ravnateljica.
Jamstveni svetprof. Z. Danieli, prof. V. Danieli
VARNOST NA DELOVNEM MESTU
Protipožarna službaprof. Igor Čok, telef. obv.: I. Poljšak in ravnateljica
Prva pomočpom. tajnik M. Skerlavaj, šol. sod. G. Zadnik, prof. M. Kalc in M. Tul
Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delutehnik Igor Poljšak
Koordinator izrednega stanjaravnateljica, ravn. sodelavki
Evakuacijaprof. S. Superina
Odg. varnost in preventivozunanji sodelavec Franco Coretti
Referent v okviru zakona o prepovedi kajenjatehnik Igor Poljšak