Odbitki v davčni prijavi

Starši lahko v obrazcu 730 odbijejo do 19% na dijaka za stroške,  ki so jih imeli v letu 2019 za šolsko menzo, šolske izlete, tečaje v breme družin, prostovoljne prispevke za vzgojno izobraževalno ponudbo in šolsko zavarovanje.