Naša stvarnost

Licej Franceta Prešerna je gimnazija s slovenskim učnim jezikom v Trstu in deluje v okviru manjšinske skupnosti Slovencev v Italiji.