Laboratorij za fiziko

V četrtem nadstropju liceja delujeta laboratorija fizike in kemije, kjer s pomočjo tehnika izvajamo praktične vaje, s katerimi dopolnimo in nadrgadimo teorično znanje, ki smo ga pridobili v razredu.