Klasični licej

Ob značilni humanističnih predmetih, ki so podlaga kulture, na kateri temelji evropska civilizacija, in vsestransko izoblikujejo in gradijo osebnost, je na klasičnem liceju poudarek tudi na znanstvenih predmetih. Poglavitni cilj te smeri je namreč poglobljeno povezovanje humanistične kulture, ki je dijakom izostruje čut za zakonitosti jezika in za estetsko doživljanje sveta,in matematično-fizikalnega sklepanja in znanja.

Zakaj na klasični licej z mednarodno diplomo?

Si vsestransko radoveden, hočeš priti vsaki stvari do dna? Veš, da samo dobro poznavanje preteklosti omogoča razumevanje sedanjosti? Če te zanimajo tako humanistični kot znanstveni predmeti, potem je klasični licej prava smer zate, ker ti nudi vsestransko pripravo in ti odpira vrata tudi v številne in zanimive poklice prihodnosti.

Novosti - Cambridge IGCSE

Cambridge IGCSE – International General Certificate of Secondary Education je svetovno najbolj priznana mednarodna študijska diploma na nivoju o višjih srednjih šol, ki jo dijaki dosežejo povprečno dve leti pred zaključnim višješolskim izpitom. IGCSE je mednarodna verzija angleškega izpita GCSE in jo izvajajo in priznavajo v 140 državah po vsem svetu, v italiji pa obstaja tudi mreža licejev s to ponudbo.

Od šolskega leta 2018/19 bo klasični licej ponujal IGCSE za angleščino (nivo C1) in matematiko. Priprave bodo med jutranjimi kurikularni mi urami in bodo potekale tudi ob prisotnosti lektorjev. Dijaki bodo prejeli diplomo po opravljenem pisnem (in z angleščino tudi ustnem) izpitu v angleškem jeziku, ki ga bodo popravljali na Univerzi v Cambridgu, na oddelku CIE – Cambridge International Examination. Diploma IGCSE  priča o doseženi mednarodni ravni dijakovega znanja in o vpetosti šole v širši vzgojni in akademski prostor.

Pridobil si boš

Pripravo

odlično pripravo za katerikoli univerzitetni študij;

Razgledanost

široko razgledanost in miselno  prožnost;

Logično sklepanje

sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja ter logičnega sklepanja ;

Komunikacijo

zmožnost učinkovite komunikacije in načrtovanja;

Čut odgovornosti

strategije za trajnostno znanje in razvijanje čut odgovornosti.

Pouk bogatijo še:

Povezovanje

medpredmetno povezovanje in so prisotnost pri pouku latinščine in grščine;

Tečaji

tečaj moderne grščine in sodelovanje pri pobudah grške skupnosti v Trstu;

Ekskurzije

vsakih pet let poučna ekskurzija v Grčijo po poteh antike;

Noč klasikov

sodelovanje na italijanski vsedržavni pobudi Noč klasikov;

Projekti

projekt Evropske prestolnice;

Moduli

občasni moduli v nemščini pri zgodovini in telesni vzgoji;

Pobuda FAI

naslov vodiča -“cicerona” na pobudi FAI v drugem bieniju.

Predmetnik za klasični licej

I.II.III.IV.V.
Slovenščina44444
Italijanščina4444
Latinščina44
Grščina44333
Angleščina33333
Zgodovina - Zemljepis33
Zgodovina333
Filozofija33
Matematika*33
Fizika222
Naravoslovje**22222
Zgodovina umetnosti222
Telesna vzgoja22222
Verouk/ Alternativne dejavnosti11111
Tedensko3131353535

° v skladu s šolsko avtonomijo

* matematika z informatiko v bieniju

** biologija, kemija, vede o Zemlji