Jezikovni licej

Jezikovni licej odlikujemo petletni pouk angleščine, nemščine in ruščine tudi ob prisotnosti profesorjev, ki so izvirni govorci. komunikacijski pristop in dinamične sporazumevalne aktivnosti pri učenju modernih jezikov in latinščine spodbujajo medkulturno učenje in večjezičnost.

Zakaj na jezikovni licej?

  • Si zgovoren, radoveden in ustvarjalen? spretno deskaš po svetovnem spletu? Prebiraš knjige v izvirniku in gledaš filme v originalu? si nadarjen za pisanje in prevajanje? Rad potuješ spoznavaš nove kraje in ljudi? se navdušuješ nad učenjem novih jezikov in kultur? Če si želiš dinamične prihodnosti, je jezikovni licej kot nalašč zate.

Pridobil si boš

Znanje

aktivno znanje petih modernih jezikov;

Pripravo

poglobljeno humanistično-znanstveno pripravo;

Spretnost

spretnost analitičnega in primerjalnega branja književnih in drugih besedil v slovenščini, italijanščini, angleščini, nemščini in ruščini;

Poznavanje

poznavanje likovnih in multimedijskih umetniških izrazov;

Medkulturnost

fleksibilnost, prilagodljivost, sodelovalnost in medkulturnost;

Kulturo

kulturo miru, sprejemanja in spoštovanja m bližnjega;

Sposobnost

sposobnost podjetniškega načrtovanja.

Pouk bogatijo še:

Projekti

projekti medkulturnega in medpredmetnega sodelovanja ter spletna partnerstva z evropskimi šolami;

Jezikovni tedni

jezikovni tedni v angleško in nemško govoreči državi;

Izmenjave

izmenjava z rusko šolo;

Znanje

ob zunanjem preverjanju znanja angleškega jezika (Trinity College)  tudi preverjanja nemškega (Zertfikat Deutsch) in ruskega jezika (TRKI);

Tečaji

 izbirni poletni jezikovni tečaji.

Predmetnik za jezikovni licej

I.II.III.IV.V.
Slovenščina44444
Italijanščina44444
Latinščina22
Angleščina*44333
Nemščina*33444
Ruščina*33444
Zgodovina - Zemljepis33
Zgodovina222
Filozofija22
Matematika**33222
Fizika222
Naravoslovje***22222
Zgodovina umetnosti222
Telesna vzgoja22222
Verouk/ Alternativne dejavnosti11111
Tedensko3131343434

* 33 ur letno konverzacije z lektorjem tujega jezika

** matematika z informatiko v bieniju

***biologija, kemija, vede o Zemlji