ŠOLSKA POPULACIJA

Zaradi svojih specifičnih posebnosti licej Franceta Prešerna v Trstu obiskujejo dijakinje in dijaki, ki prihajajo iz širokega območja od obronkov tržaškega Krasa v okolici Tržiča – Monfalcone preko celotnega področja zamejskega Krasa, mesta Trst, do istrskega primorja. Več je dijakov, ki prihaja iz vasi v okolici Kopra in tudi Sežane.

Socio-ekonomski izvor naše šolske populacije je zelo pisan. V glavnem prevladuje srednje oz. višje socio-ekonomsko okolje. Število dijakov, ki se poleg italijanskega državljanstva lahko ponaša tudi s slovenskim, polagoma raste. Več je dijakov s samo slovenskim državljanstvom. Manjše število dijakov prihaja iz drugih evropskih držav (v prvi vrsti iz Slovenije, nato tudi iz Srbije, Slovaške, Češke, Rusije, Ukrajine, Avstrije in drugih evropskih držav).

Z ozirom na raznoliko sestavo šolske populacije liceja F. Prešerna je organizacija pouka in dodatnih dejavnosti na šoli zelo odvisna od urnikov prevozov, ki so seveda zelo različni in večkrat tudi za naše dijake zelo zamudni in obremenjujoči.

Marsikatero popoldansko šolsko dejavnost lahko izpeljemo izključno s sodelovanjem staršev naših dijakov, ki po svojih močeh vedno podpirajo naša prizadevanja. Tudi glede na raznolik socio-ekonomski izvor naše šolske populacije si pri organizaciji in realizaciji vsake posamezne pobude posebej prizadevamo, da ne bi morebitni stroški preveč bremenili družin. Redno skrbimo za razne solidarnostne akcije, da se ne bi slučajno kak posameznik čutil izključenega zaradi ekonomskih razlogov.

S ponosom ugotavljamo, da se med našimi šolskimi zidovi sporazumevajo v različnih jezikih: v prvi vrsti seveda v slovenščini, italijanščini in drugih evropskih jezikih. Redno se trudimo, da bi sproti premoščali kulturne in jezikovne razlike tudi s pomočjo kulturnih posrednikov.