La storia della scuola

Ob praznovanju 70-letnice ustanovitve je Licej Franceta Prešerna izdal Zbornik:

La storia della scuola

Licej Franceta Prešerna je državna višja srednja šola s slovenskim učnim jezikom v Trstu v Italiji.