PREDSTAVITEV ŠOLE

Licej Franceta Prešerna nudi štiri študijske programe:

ZNANSTVENI LICEJ

ZNANSTVENI LICEJ UPORABNIH ZNANOSTI

JEZIKOVNI LICEJ

KLASIČNI LICEJ