ZNANSTVENI LICEJ Z UPORABNIMI ZNANOSTMI

Znanstveni licej uporabnih znanosti

Pogumno v današnji svet!

Cos'è

Ob temeljni matematično-naravoslovni izobrazbi nudi ta smer dijakinjam in dijakom tudi poglobljeno znanje iz humanističnih ved. Program znanstvenih predmetov dopolnjuje informatika; pouk tega predmeta poteka tudi v računalniški učilnici. Večji del učnih ur biologije, kemije, ved o Zemlji in fizike se odvija v laboratoriju oziroma na terenu ter nudi dijakinjam in dijakom možnost, da sami neposredno odkrivajo zakonitosti, ki upravljajo naravo in svet okoli nas.

Pridobili/e boste:

  • znanje informatike za boljše reševanje problemov, povezanih z znanostjo, ter za kritično in ozaveščeno uporabo spletnega omrežja;
  • znanje za delo v laboratoriju, to so metode zbiranja, sortiranja, urejanja ter dokumentiranja podatkov;
  • poglobljeno znanje matematike in drugih znanstvenih predmetov v povezavi tudi s praktično uporabnostjo;
  • ob temeljni znanstveni izobrazbi tudi humanistično kulturo.

Pouk bogatijo tudi:

  • znanstvena predavanja o naravoslovju, fiziki in matematiki;
  • projekti na znanstvenem področju v okviru načrta »Znanstvene diplome« v sodelovanju z univerzo v Trstu;
  • tekmovanja na področju matematike, fizike in naravoslovja;
  • delo ob učenju predvsem na raziskovalnih inštitutih;
  • sodelovanja tudi na projektih s humanističnega področja.

A cosa serve

So vam všeč znanstveni predmeti, kot so naravoslovje, matematika, fizika in informatika?

Vas veseli delo v laboratoriju in raziskovanje na terenu?

Bi radi/e ob temeljni znanstveni izobrazbi poglobili/e tudi različne jezike, humanistične predmete in risanje?

Potem se vpišite na licej uporabnih znanosti!

Struttura responsabile dell'indirizzo di studio

Contatti