Cos'è

Označujejo ga petletni pouk angleščine, nemščine in ruščine tudi ob prisotnosti učiteljev izvirnih govorcev, komunikacijski pristop in dinamične sporazumevalne in učne aktivnosti pri učenju modernih jezikov in latinščine ter medkulturna vzgoja.

Pridobili/e boste:

 • široko humanistično-znanstveno pripravo;
 • aktivno znanje petih modernih jezikov;
 • pretnost analitičnega in primerjalnega branja književnih in drugih besedil v slovenščini, italijanščini, angleščini, nemščini in ruščini;
 • medkulturno znanje;
 • poznavanje likovnih in multimedijskih umetniških izrazov;
 • sposobnost za fleksibilnost, prilagodljivost, sodelovalnost;
 • občutljivost za vrednote miru, sprejemanja in spoštovanja bližnjega;
 • podjetniški duh.

Pouk bogatijo tudi:

 • projekti medkulturnega in medpredmetnega sodelovanja ter spletna partnerstva z evropskimi šolami;
 • jezikovni tedni/delo ob učenju v angleško in nemško govoreči državi;
 • izmenjava z rusko šolo;
 • zunanje preverjanje znanja angleškega (Trinity College), nemškega (Zertifikat Deutsch) in ruskega jezika (TRKI);
 • možnost poletnega dela in jezikovnega tečaja v angleško in nemško govoreči državi.

A cosa serve

Ste zgovorni, radovedni in ustvarjalni?

Spretno deskate po svetovnem spletu?

Prebirate knjige v izvirniku in gledate filme v originalu?

Ste nadarjeni za pisanje in prevajanje?

Radi potujete in spoznavate nove kraje in ljudi?

Se navdušujete nad učenjem novih jezikov, književnosti in kultur?

Jezikovni licej je kot nalašč za vas, če si želite dinamične prihodnosti v večjezičnem in večkulturnem okolju.

Struttura responsabile dell'indirizzo di studio

Contatti