Državni izpit – dokumenti, uredbe, okvirna navodila, naloge iz preteklih let

DRŽAVNI IZPIT 2023

Ministrstvo je objavilo napovedano uredbo št. 11/2023 o poteku 2. pisne naloge, okvirni sestavi komisije in poteku kolokvija.

V skladu z omenjeno uredbo morajo izpitne komisije sestavljati trije notranji profesorji, trije zunanji profesorji in zunanji predsednik/ca.

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000011.25-01-2023 

Allegato 1 – LICEI

Dne 30. decembra 2022 je ministrstvo objavilo sporočilo, da bo državni izpit ob koncu šolskega leta 2022-23  ponovno potekal v obliki, ki je bila določena pred pandemijo (3. poglavje ZU št. 62/2017), in sicer:

  1. pisna naloga iz slovenščine (predvideno okvirno trajanje: 6 ur) – v sredo, 21. junija 2023;
  2. pisna naloga iz enega ali več učnih predmetov, ki so značilni za izbrani študijski program;
  3. pisna naloga iz italijjanščine.

Kolokvij.

Ministrstvo napoveduje morebitna nadaljnja sporočila v zvezi z Postopki za doseganje prečnih kompetenc in usmerjanje (ital. PCTO).

Opravljeno nacionalno preverjanje znanja INVALSI ostaja predpogoj za pripustitev k državnemu izpitu.

DRŽAVNI IZPIT – MATURA 22-23 m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0002860.30-12-2022

Maturantje, kandidati za opravljanje državnega izpita ob koncu šolskega leta 2022-23, morajo predstaviti prošnjo za opravljanje zaključnega izpita in plačati pristojbino za izpit (12,09 evrov), izključno preko sistema Pago in rete, do 30. novembra 2022

V tajništvu lahko dvignete vse potrebne obrazce in informacije.

Zak uredba št. 62 z dne 13. aprila 2017 ureja potek državnega izpita. Člen št. 18 omenjene uredbe določa sledeče točkovanje:

Šolski kredit                          do največ 40 točk

1. pisna naloga                     do največ 15 točk

2. pisna naloga                     do največ 15 točk

3. pisna naloga                    do največ 10 točke

Kolokvij                                  do največ 20 točk

Šolski kredit računamo po sledeči tabeli, ki je stopila v veljavo z zakonodajnim odlokom št. 62 z dne 13.4.2017 (do največ 40 točk).

Yak.

PISNE NALOGE IZ PRETEKLIH LET

Okvirna navodila 

Tretja pisna naloga iz italijanščine – drugi jezik 


Zaradi izrednih ukrepov za zajezitev virusne okužbe je državni izpit ob koncu šolskih let 2019/20 in 2020/21 potekal samo v ustni obliki.

 PISNE NALOGE IZ SLOVENŠČINE

DRŽAVNI IZPIT 2016 – P0TS_ORD16

DRŽAVNI IZPIT 2017 – P0TS_ORD17

DRŽAVNI IZPIT 2018 – P0TS_ORD18

DRŽAVNI IZPIT 2019 – P0TS_ORD19

Maturitetne naloge (slovenščine in drugih predmetov) od šolskega leta 2004/05 do 2018/19 najdete na spletni strani ministrstva:

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/default.htm

Naslove iz slovenščine iščete pod PRIMA PROVA – ITALIANO in se vam prikaže tudi naloga iz slovenščine.

SIMULACIJE IZ Š.L. 2018/19

Tipologija – A_1

Tipologija – A_2

Tipologija – B_1

Tipologija – B_2

Tipologija – B_3

Tipologija – C_1

Tipologija – C_2

PISNE NALOGE IZ ITALIJANŠČINE

SIMULACIJE 

Ambito Scientifico-tecnologico

Ambito Sociale-economico

Ambito Umanistico-letterario

PISNE NALOGE IZ MATEMATIKE IN FIZIKE

(ZNANSTVENI LICEJ IN ZNANSTVENI LICEJ UPORABNIH ZNANOSTI)

Dokumenti in vaje za maturitetno nalogo iz matematike in fizike za znanstveni licej in znanstveni licej uporabnih znanosti – Zbrala, prevedla in uredila prof. Valentina Busechian 

LI02-Esempio1

LI02-Esempio2

LI02-Esempio2-1

PISNE NALOGE IZ TUJIH JEZIKOV

(JEZIKOVNI LICEJ)

DRŽAVNI IZPIT 2016

DRŽAVNI IZPIT 2017

DRŽAVNI IZPIT 2018

 
SIMULACIJE
 

PISNE NALOGE IZ GRŠČINE IN LATINŠČINE

(KLASIČNI LICEJ)

GRŠČINA IN LATINŠČINA – 1. simulacija 2019

GRŠČINA – LATINŠČINA – 2. simulacija 2.4.2019

SIMULACIJE

LI01-Esempio1

LI01-Esempio2-1

LI02-Esempio1-PREVOD