Status športnika

Status športnika

Tudi v šolskem letu 2021/2022 bo naša šola k pristopila projektu “Studenti-atleti di alto livello”, po M.O. z dne 10 aprila 2018, št.279. To bo dalo možnost dijakom naše šole, ki se ukvarjajo z vrhunskim športom, da prosijo in posledično, v primeru odobritve s strani namenske komisije, koristijo status športnika v tekočem šolskem letu 2021-2022.

AVVIO Progetto Studenti Atleti 21-22-m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002095.27-09-2021

Status športnika daje dijakinjam oziroma dijakom (v nadaljevanju športnikom) možnost, da so ob uradnih tekmovanjih in treningih upravičeno odsotni pri pouku. Poleg tega bo za te dijake razredni svet pripravil osebni učni načrt. V tem dokumentu bo po navodilih zgoraj omenjene ministrske okrožnice specificirano, kako naj potekajo učenje ob predvidenih odsotnostih (uporaba specifičnih e-platform, e pošta, skype pogovorov, ipd…), preverjanja znanja ter ostale pedagoško-didaktične naloge.

Dijaki-nje športniki, kandidati za status športnika, bodo morali do sobote 20. novembra 2021 oddati v tajništvo šole ter profesorjema športne vzgoje (prof. Milošu Tulu ali prof. Marku Kalcu) potrdilo o svojem športnem udejstvovanju (glej prilogo). V potrdilu naj bo tudi napisano ime športnega tutorja z njegovim telefonom.

Potrdila bo pregledala posebej oblikovana komisija, nakar bodo upravičenci vpisani v vsedržavno platformo dijakov športnikov.

Status športnika pripada dijakom športnikom, ki spadajo v te kategorije:

 • Državni reprezentanti, tako članskih kot mladinskih vrst (potrdilo izda državna športna zveza, pod okriljem Olimpijskega komiteja-CONI)
 • Športniki, ki so kandidati za zimske ali letne Olimpijske in Paraolimpijske igre  (potrdilo izda dotična športna zveza pod okriljem Olimpijskega komiteja-CONI)
 • Športniki, ki jih državne športne zveze imajo na kandidatni listi potencialnih reprezentantov (atleta d’interesse nazionale (potrdilo izda dotična športna zveza pod okriljem Olimpijskega komiteja-CONI)
 • Športniki individualnih športov, ki zasedajo prvih 36. mest v državi v starostni kategoriji v katero spada dijak (atletika, gimnastika, plavanje, smučanje, kolesarstvo, šah…) (potrdilo izda dotična športna zveza pod okriljem Olimpijskega komiteja-CONI)

Za kolesarstvo pridejo v poštev sledeči rezultati:

 • Prvih pet mest na državnem prvenstvu;
 • Prvih pet mest na državnih tekmah gorskega kolesarstva in BMX;
 • Prva tri mesta na deželnem prvenstvu (za zvrst kolesarstva ter starostno kategorijo). 

Poklicni športniki, po zakonu 91/1981, ki nastopajo v sledečih državnih prvenstvih :

 • Nogomet: A,B,C liga, Primavera, C.N. Sperimentale U18 A in B Liga; U17,U16,U15 A,B,C liga; 
 • Košarka: moška A liga, (potrdilo izda dotična športna zveza ali zbor ligašev pod okriljem Olimpijskega komiteja-CONI)

Nepoklicni športniki disciplin, ki nastopajo v državnih ligah A, A1, A2 in B liga, vključno s prvenstvi Eccellenza enakovrednimi z A ligo:

 • Moški nogomet:  Državna D liga; Državno prvenstvo Juniores (u 19); nogometaši, ki sodelujejo pri deželnih in državnih nogometnih zborih.
 • Ženski nogomet: A in B liga, državna prvenstva Primavera, U17 in U15, nogometašice, ki sodelujejo pri deželnih in državnih nogometnih zborih.
 • Mladinske kategorije: športniki, ki so v zadnji veljavni sezoni 2020/21 nastopili v mladinskih kategorijah na državnem finalu
 • Košarka: A2 in B moška liga, A1 in A2 ženska liga;
 • Odbojkarji-ce: A1, A2, A3, B in C liga za moške ter A1, A2, B1, B2 in C liga za dekleta.
 • Moška prvenstva: Ecellenza U19, U17, U15; Gold U20, U19, U17, U15 (za dežele, v katerih ni kategorije Ecellenza), Elite U16.
 • Ženska prvenstva: Elite U19, U17, U15, (velja za dežele, v katerih ta prvenstva potekajo).
 • Rugby: A liga in Ecellenza;
 • U 19 Elite
 • Vaterpolo: A1, A2 ter B liga, tako v moški kot ženski kategoriji.
 • Mladinska prvenstva U20, U18, U16 in U14.

(potrdilo izda dotična športna zveza ali zbor ligašev pod okriljem Olimpijskega komiteja-CONI

Notranjo komisijo sestavljajo g.ravnateljica in oba profesorja telesne in športne vzgoje.

Notranjo komisijo sestavljajo oba profesorja telesne in športne vzgoje ter ravnateljica.

Priloge