Potrditev vpisa v 1. razrede

Starše, ki so svoje otroke vpisali v 1. razred liceja Franceta Prešerna, opozarjamo, da bodo morali po zaključku šolanja na nižji srednji šoli, konec junija oziroma najkasneje do 8. julija 2022, potrditi vpis na licej v šolsko tajništvo od 9. do 13. ure vsak delavnik. Po potrebi lahko se dogovorimo tudi za popoldanski urnik.

V primeru težav boste lahko poslali vsaj nadomestno izjavo uradnega potrdila (priloga št. 1) po elektronski pošti na naslov: tsps010006@istruzione.it.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  1. Nadomestna izjava uradnega potrdila o zaključenem šolanju na nižji srednji šoli;
  2. Potrdilo o cepljenju ali fotokopija knjižice o cepljenju;
  3. Izjava o prejemu obvestila o varstvu osebnih podatkov;
  4. Obvestilo o varstvu osebnih podatkov na podlagi določb 13. člena Splošne uredba (EU) 2016/679 (GDPR);
  1. Sporazum o vzajemni soodgovornosti (podpis staršev in dijaka);
  2. Potrdilo o pridobljenih kompetencah z nižje srednje šole;
  3. Nasvet o nadaljevanju šolanja z nižje srednje šole;
  4. Potrdilo o plačilu prostovoljnega prispevka po PAGO PA za šolsko delovanje (70 evrov).
  5. Potrdila od 2. do 7. točke morate predstaviti osebno v tajništvu najkasneje do ponedeljka, 22. avgusta 2022.

Tajništvo