logo della Repubblica italiana

Pravilnik o uporabi spletnega dnevnika

Pravilnik o uporabi spletnega dnevnika

Descrizione

Z obvezno uvedbo Spletnega dnevnika je Šolsko ministrstvo ponudilo staršem možnost, da lahko učinkovito sledijo šolanju svojega otroka, ga motivirajo in ukrepajo takrat, ko je potrebno, in ne takrat, ko je morda prepozno. Spletni dnevnik ni mišljen samo kot sredstvo nadzora nad dijakom/dijakinjo, ampak ima kot cilj, da se vzpostavi višja stopnja zaupanja in se preprečijo morebitne zadrege med dijaki in njihovimi starši oz. skrbniki ter da razbremeni dijaka in ga spodbudi k boljši osredotočenosti na obveznosti.

Spletni dnevnik nikakor ne more nadomestiti govorilnih ur oziroma osebne komunikacije med starši in profesorji, vendar omogoča staršem, da so lahko v stalnem stiku s šolo in profesorji, ter da tako že sproti rešujejo vprašanja in morebitne težave, s katerimi se soočajo njihovi sinovi in hčere. Tako se na govorilnih urah lahko starši in profesorji posvetijo temam, ki omogočajo otrokovo osebno rast in ne le zgolj formalnostim, kot je informiranje o ocenah in izostankih.

Informacijski sistem ClasseViva je sklop storitev, ki:

  • omogoča hitro in ažurno vodenje razrednih spletnih dnevnikov, profesorskih spletnih dnevnikov in spletnih redovalnic;
  • omogoča pravočasno in kvalitetno informiranje staršev oziroma uporabnikov nasploh;
  • pospešuje dematerializacijo in racionalizacijo organizacijskih ter didaktičnih postopkov;
  • zagotavlja in olajšuje dostop dijakov in družin do informacij v zvezi z najrazličnejšimi šolskimi vsebinami.

Licej Franceta Prešerna uporablja programsko opremo “Infoschool-Spaggiari” od šolskega leta 2015/16 za upravljanje podatkov o prisotnosti, odsotnosti, zamudah, predčasnih odhodih in kasnejših prihodih dijakov in beleženje vrednotenja in ocenjevanja pri posameznih učnih predmetih ter posredovanje učnega uspeha dijakom in družinam.

Spletni dnevnik je v rabi tudi  kot dnevnik načrtovanih dejavnosti za posamezne razrede (pisna in ustna preverjanja, eno- in večdnevni izleti, projekti, predavanja, izmenjave itd.), za obveščanje družin o opažanjih profesorjev v zvezi z delom in vedenjem dijakov med poukom, ter za posredovanje navodil o domačem delu dijakom.

Allegati