Projekt Moč manjšin (The power of minorities)

Naši dijaki so se v septembru udeležili mednarodnega projekta The power of minorities na Plešivcu blizu Celovca.

Od 22. do 29. septembra 2023 se je vršil projekt “The power of minorities”, ki so se ga udeležili nekateri naši dijaki. Na Plešivcu blizu Celovca se je zbralo nad sedemdeset dijakov iz Celovca, Lendave, Trsta in Novega Sada. Že prvi dan je bilo po jutranji telovadbi na vrsti medsebojno spoznavanje, popoldne ob sivem vremenu pa so nastale mešane mednarodne skupine, ki so se v sledečih dneh ukvarjale z vprašanji in izzivi manjšinstva.

Udeleženci projekta so se med drugim mudili tudi v Trstu, kjer se je sam projekt uradno tudi zaključil. Po dopoldanskem ogledu mestnega jedra (vodeni ogled so pripravili dijaki 3. razreda jezikovnega liceja pod mentorstvom prof. Dunje Nanut), obisku uredništva Mladike, kjer je ob ge. Nadii Roncelli dijakom spregovoril tudi pisatelj Marij Čuk, in popoldanskem ogledu Rižarne se je projekt uradno sklenil prav na naši šoli.

Goste je sprejela in pozdravila ravnateljica Loredana Guštin ter spregovorila o znamenitostih Trsta ter o slovenski šoli v Italiji. Slavnostna gostja zaključnega dopoldneva je bila senatorka Tatiana Rojc. V svojem posegu se je dotaknila pomembnih zgodovinskih mejnikov naše prisotnosti na tem ozemlju in zaključila z orisom pravnega položaja Slovencev v Italiji danes.

Neprecenljiva izkušnja, ki je dijake in profesorje spremljevalce vsestransko obogatila!