Obiski gimnazij iz Slovenije

Kot se je dogajalo v preteklih šolskih letih, tudi letos so nas obiskale skupine dijakinj, dijakov in profesorjev z različnih gimnazij v Sloveniji.

Marca 2023 smo gostili skupino dijakinj in dijakov z Gimnazije Piran, v aprilu 2023 so nas obiskale skupine dijakinj, dijakov in profesorjev Gimnazije Poljane, Gimnazije Bežigrad in Višješolskega centra v Ljubljani, na začetku maja tudi skupina dijakinj, dijakov in profesorjev z Gimnazije v Idriji.

Vsem skupinam smo prikazali znamenitosti našega mesta in okolice ter orisali slovensko stvarnost v Italiji. Skupine dijakinj in dijakov z liceja F. Prešerna so bili nato svojim sovrstnikom iz matične države na razpolago za vprašanja in pogovore o tem, kaj pomeni biti mladi zamejec v Italiji.