ČETRTI RAZREDI V PRAGI

Dijakinje in dijaki 4. razredov klasičnega liceja, znanstvenega liceja in znanstvenega liceja uporabnih znanosti so bili od 6. do 10. marca 2023 na večdnevni poučni ekskurziji v Pragi. S spremljevalci, profesorji Pecchiar, Doz in Ozbič, so si ob razlagi vodnice z velikim zanimanjem ogledali glavne znamenitosti mesta in se tudi peljali po reki Vltavi.