Naši dijaki so se dobro odrezali na tekmovanjih iz matematike

Po dveh letih vsesplošnega zatišja, ko so bile vse skupinske dejavnosti onemogočene, so v tem šolskem letu tudi na področju matematike zaživele vse pobude, h katerim naš licej pristopa že več let.

Tako so se 2. decembra 2022 vsi dijaki iz bienija in 70 dijakov iz trienija udeležili Arhimedovih iger. Na podlagi rezultatov so bili Siria Perossa, Alex Giordani, Johana Tul in Matilde Coccoluto iz bienija in Erik Ferluga iz trienija pripuščeni na pokrajinski del matematične olimpijade, ki je potekala 16. februarja letos na liceju Oberdan. Najvišje mesto je zasedel dijak Jadranskega zavoda združenega sveta, isti dijak, ki je lani tekmoval v Cesenaticu skupaj z našim dijakom Petrom Šavronom, ki letos uspešno študira matematiko in informatiko na ljubljanski univerzi. Na državno olimpijado v Cesenatico bo letos potoval še petošolec liceja Oberdan. Izmed naših dijakov sta se na sredino lestvice najboljše uvrstili Siria Perossa in Matilde Coccoluto.

V petek, 3. marca, je vladalo v Avli magni tržaške univerze zelo živahno in športno vzdušje. Organizator, profesor oddelka za matematiko Franco Obersnel, je izrazil svoje veselje, da je po treh letih premora tekmovanje Coppa aurea ponovno potekalo v prisotnosti na univerzi. Okoli petindvajsetih večjih miz se je posedlo prav toliko sedemčlanskih ekip dijakov višjih srednjih šol iz Furlanije – Julijske krajine in bližnje Benečije, ki so dve uri reševale probleme iz geometrije, kombinatorike, verjetnostnega računa in logike. Sočasno je na enaintridesetih lokacijah širom po Italiji tekmovalo še 534 ekip. Tako je 3913 dijakov reševalo iste vaje, da si priborijo možnost nastopanja na državnem ekipnem tekmovanju, ki ga prav tako vsako leto organizirajo v Cesenaticu v začetku maja.

Četudi gledalci tovrstnega tekmovanja ne sedijo na robu športnega igrišča, atletske steze, smučišča, da bi bodrili in navijali za svoje varovance, je tudi tako tekmovanje za gledalce napeto, privlačno in dinamično.

Ko so kapetani ekip ob 15. uri s kuverto z gradivom v roki stekli k svojim mizam, se je pričela dvourna »bitka možganov«. Ekipe so reševale 21 problemov in vsaka rešitev je bila celo število od 0000 do 9999. Naloga je bila napisana v obliki dramskega besedila in vse vaje so bile podane kot dialog med glavnima likoma.

Vsaka ekipa že vnaprej določi kapetana, ki mora v prvih desetih minutah izbrati vajo, za katero bo dobila ekipa boniteto podvojitve števila točk, če jo reši pravilno, sicer se podvoji tudi odbitek, če vajo zgreši. Kapetan lahko žiriji postavlja v prvih 30 minutah tudi vprašanja, če se mu zdi, da je tekst naloge dvomljiv. Ko ekipa reši nalogo in rešitev vpiše na listič, se njen predstavnik, t. i. izročitelj, v teku poda do žirije, saj so z dodatkom točk nagrajene tudi ekipe, ki prej rešijo vaje. Občinstvo spremlja potek tekmovanja na velikih zaslonih, kjer so z zeleno barvo označene naloge, ki jih je ekipa pravilno rešila, z rdečo pa tiste, ki jih je zgrešila. Na vsakem polju je prikazano tudi prejeto število točk, saj točkovanje vaje narašča za eno točko na minuto, vse dokler vaje ne rešijo tri ekipe. Ekipo našega liceja, ki se je predstavila z imenom »Kompleksni, a ne preveč«, so sestavljali Luca Bellettini kot kapetan z razpoznavnim belim trakom, Eva Čuk kot izročiteljica, okrašena z rdečim trakom, Martina Cavotta, Petra Coretti, Elisabetta Lovero, Anna Pitassi, Aleš Šavron in Erik Ferluga kot rezerva. Mlada ekipa (tri dijakinje so iz 1. letnika, tri so iz 3. letnika in kapetan iz 4. letnika) je zelo dobro izbrala in zaigrala boniteto, saj si je z njo nabrala veliko število točk. Vaja sicer ni bila od muh, saj so jo pravilno rešile le tri ekipe.

Na tržaškem tekmovanju je zmagala ekipa liceja Nievo iz Padove, drugouvrščena je bila ekipa liceja Levi iz Montebellune, na tretjem mestu pa ekipa liceja Da Vinci iz Trevisa. Prvih pet uvrščenih ekip se bo v maju pomerilo na državnem prvenstvu v Cesenaticu. Ekipa našega liceja pa se je izmed tržaških šol najboljše uvrstila. Na tekmovanje in na treninge sta ekipo spremljali profesorici Jadranka Svetina in Vesna Danieli, ki sta bili z nastopom ekipe zelo zadovoljni.