Ublažitev učinkov virusne okužbe -Mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2

POJASNILA V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM POZITIVNIH PRIMEROV IN ŠOLSKIH STIKOV

Aggiornamento gestione contatti stretti 31.12.22

Osrednji urad za zdravje, socialne zadeve in invalidnost Dežele Furlanije Julijske krajine in Deželni šolski urad za FJK sta šolam posredovala priložene dopise s pojasnili v zvezi z upravljanjem pozitivnih primerov in tesnih stikov v šolskem okolju.

 

Kot je navedeno v omenjenih in priloženih pojasnilih, v primeru dijakinje oz. dijaka s pozitivnim brisom v razredu morajo sošolci in profesorji 10 dni izvajati samonadzor, kar pomeni, da morajo na obrazu nositi masko FFP2 in, samo ob prisotnosti že znanih simptomov virusne okužbe, opraviti bris v ambulantah deželne zdravstvene ustanove, pri splošnih zdravnikih oziroma pediatrih, v lekarnah ali pooblaščenih zasebnih zdravstvenih  ustanovah. Hitri brisi za samotestiranje niso veljavni.

 

Kot tesne stike v šolskem okolju štejemo primere, ko je posameznik več kot 15 minut brez maske imel neposredni stik s pozitivno osebo, in primere posameznikov, ki so brez maske preživeli s pozitivno osebo več kot 15 minut v zaprtem prostoru (učilnica, laboratorij ipd.).

 

Dijakinje, dijaki in šolsko osebje lahko, skratka, redno hodijo v šolo, vendar morajo v desetih dneh po zadnjem stiku s pozitivno osebo izvesti obdobje samonadzora, kar pomeni, da morajo nositi masko FFP2 in paziti, da ne nastopijo morebitni simptomi. V tem primeru morajo seveda stopiti v stik z družinskim zdravnikom.

 

Šolska referenta za COVID oziroma ravnateljica izvajajo ukrepe, ki veljajo izključno v šolskem okolju.

V prilogi CHIARIMENTI SULLA GESTIONE DEI CASI POSITIVI E DEI CONTATTI SCOLASTICI (Anno scolastico 2022-23 – vers. del 31/10/2022), ki smo jo prejeli na šolsko pošto dne 14. novembra 2022, so navedena splošna pojasnila in odgovori na pogosta vprašanja.

Na šoli imamo na razpolago predpisane zaščitne maske s standardom EN 149:2001+A1:2009.

INDICAZIONI ANNO SCOLASTICO_2022-2023_VER. 31 OTTOBRE 22

m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0014737.11-11-2022

Nota_Prot n 0222235_P_GEN del 05_11_2022

Inštitut za varovanje zdravja, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo  in Konferenca avtonomnih dežel in pokrajin so izdali Priročnik za ublažitev učinkov virusne okužbe Sars-CoV-2 na šolskem področju za šolsko leto 2022-23 (v italijanščini). 

_____________________

L’Istituto superiore di sanità, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione e la Conferenza delle regioni e delle province autonome hanno pubblicato il Vademecum per la mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023.