Ublažitev učinkov virusne okužbe -Mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2

POJASNILA V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM POZITIVNIH PRIMEROV IN ŠOLSKIH STIKOV

 

Osrednji urad za zdravje, socialne zadeve in invalidnost Dežele Furlanije Julijske krajine in Deželni šolski urad za FJK sta šolam posredovala priložene dopise s pojasnili v zvezi z upravljanjem pozitivnih primerov in tesnih stikov v šolskem okolju.

 

Kot je navedeno v omenjenih in priloženih pojasnilih, v primeru dijakinje oz. dijaka s pozitivnim brisom v razredu morajo sošolci in profesorji 10 dni izvajati samonadzor, kar pomeni, da morajo na obrazu nositi masko FFP2 in, samo ob prisotnosti že znanih simptomov virusne okužbe, opraviti bris v ambulantah deželne zdravstvene ustanove, pri splošnih zdravnikih oziroma pediatrih, v lekarnah ali pooblaščenih zasebnih zdravstvenih  ustanovah. Hitri brisi za samotestiranje niso veljavni.

 

Kot tesne stike v šolskem okolju štejemo primere, ko je posameznik več kot 15 minut brez maske imel neposredni stik s pozitivno osebo, in primere posameznikov, ki so brez maske preživeli s pozitivno osebo več kot 15 minut v zaprtem prostoru (učilnica, laboratorij ipd.).

 

Dijakinje, dijaki in šolsko osebje lahko, skratka, redno hodijo v šolo, vendar morajo v desetih dneh po zadnjem stiku s pozitivno osebo izvesti obdobje samonadzora, kar pomeni, da morajo nositi masko FFP2 in paziti, da ne nastopijo morebitni simptomi. V tem primeru morajo seveda stopiti v stik z družinskim zdravnikom.

 

Šolska referenta za COVID oziroma ravnateljica izvajajo ukrepe, ki veljajo izključno v šolskem okolju.

V prilogi CHIARIMENTI SULLA GESTIONE DEI CASI POSITIVI E DEI CONTATTI SCOLASTICI (Anno scolastico 2022-23 – vers. del 31/10/2022), ki smo jo prejeli na šolsko pošto dne 14. novembra 2022, so navedena splošna pojasnila in odgovori na pogosta vprašanja.

Na šoli imamo na razpolago predpisane zaščitne maske s standardom EN 149:2001+A1:2009.

INDICAZIONI ANNO SCOLASTICO_2022-2023_VER. 31 OTTOBRE 22

m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0014737.11-11-2022

Nota_Prot n 0222235_P_GEN del 05_11_2022

Inštitut za varovanje zdravja, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo  in Konferenca avtonomnih dežel in pokrajin so izdali Priročnik za ublažitev učinkov virusne okužbe Sars-CoV-2 na šolskem področju za šolsko leto 2022-23 (v italijanščini). 

_____________________

L’Istituto superiore di sanità, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione e la Conferenza delle regioni e delle province autonome hanno pubblicato il Vademecum per la mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023.