Nacionalno preverjanje znanja INVALSI – datumi preverjanj v šolskem letu 2022/23

Za nižjo in višjo srednjo šolo preverjanje poteka on line v obliki CBT. Na splošno velja okvir, ki ga je objavil INVALSI na svoji spletni strani, vendar pa je zaradi manjšega števila razpoložljivih nalog v slovenskem jeziku in prevedenih nalog iz matematike, potrebno preizkuse slovenščine in matematike strniti v en dan.

V spodnji preglednici so termini, ki jih je določil Deželni šolski urad za FJK:

2. razredi višjih srednjih šol:

16. maja 2023 –  preverjanje iz SLOVENŠČINE

17. maja 2023 – preverjanje iz MATEMATIKE

5. razredi višjih srednjih šol:

21. marca 2023 – preverjanje iz SLOVENŠČINE

22. marca 2023 – preverjanje iz MATEMATIKE

od 1. do 31. marca 2023 – datum določijo posamezne šole – preverjanje iz ANGLEŠČINE