Kratki teden v trieniju

POUKA PROSTE SOBOTE

Na liceju Franceta Prešerna bomo v naslednjem šolskem letu 2022/23 imeli tako porazdeljen tedenski urnik, da bodo sobote pouka proste tudi za razrede v trieniju. V bieniju so sobote proste pouka v veljavi od šolskega leta 2010/11.

S poukom bomo pričeli v ponedeljek, 5. septembra 2022, in zaključili v ponedeljek,  12. junija 2023.

Učne ure bodo trajale po 51 minut (od 1. do 6. učne ure). Sedma učna ura bo nekoliko krajša (47 minut). V teku jutra bodo dijaki in dijakinje imeli tri odmore. Pouk se bo začenjal ob 7.55.

 

trajanje

1. ura

7.55 – 8.46

2. ura

8.46 – 9.37

odmor

9.37 – 9.52

3. ura

9.52 – 10.43

4. ura

10.43 – 11.34

odmor

11.34 – 11.49

5. ura

11.49 – 12.40

6. ura

12.40 – 13.31

odmor

13.31 – 13.38

7. ura

13.38 – 14.25

ŠTEVILO TEDENSKIH UR

Predmetnik za dijakinje in dijake v prvih dveh letnikih oziroma v bieniju vseh smeri predvideva 31 tedenskih učnih ur, kar pomeni, da bodo omenjeni razredi še naprej imeli vsak dan šest ur pouka, enkrat tedensko pa sedem ur.

Ministrski predmetnik za trienij znanstvenega liceja, znanstvenega liceja uporabnih znanosti in jezikovnega liceja s slovenskim učnim jezikom vključuje 34 učnih ur tedensko, kar pomeni, da bodo omenjeni razredi imeli vsak dan pouk do 14.25 razen enkrat tedensko, ko bodo imeli šest učnih ur in bodo s poukom zaključili ob 13.31.

Ministrski predmetnik za trienij klasičnega liceja s slovenskim učnim jezikom določa 35 učnih ur tedensko, zato bodo dijakinje in dijaki v triletju klasičnega liceja imeli po sedem ur dnevno.

 

NADOKNADENJE ZA DIJAKINJE IN DIJAKE

Dijakinje in dijaki bodo imeli ob tem pravico od ene ure in pol oziroma do maksimalno ene ure in 45 minut tedensko ur dodatnih dejavnosti.

Možnosti za nadoknadenje preostalih ur za dijake:

 • Šolske enodnevne in večdnevne ekskurzije;
 • gledališke predstave in filmi v popoldanskih in večernih urah;
 • šolske športne dejavnosti;
 • ogledi razstav in udeležba na predavanjih v popoldanskem času oz. ob sobotah;
 • usmerjanje v trieniju (predavanja, obiski v popoldanskem času);
 • tekmovanja in izpiti.

ŠOLSKI KOLEDAR 2022/23

Pouka prosta bodo sledeča obdobja:

 • od sobote, 29. oktobra do nedelje, 6. novembra 2022 (Dan mrtvih, Sv. Just);
 • od četrtka, 8. do nedelje, 11. decembra 2022 (Brez. spoč.);
 • od sobote, 24. decembra 2022 do nedelje, 8. januarja 2023 (Božične in novoletne počitnice);
 • od sobote, 18. do nedelje, 26. februarja 2023 (pustni premor);
 • od četrtka, 6. do torka 11. aprila 2023 (Velikonočne počitnice);
 • od sobote, 22. do torka 25. aprila 2023 (Praznik osvoboditve);
 • od petka 2. do nedelje, 4. junija 2023 (Praznik republike).

Profesorski zbor je prišel do dogovora, da bo v primeru utemeljenih in nepremostljivih težav s strani večjega števila uporabnikov lahko še nekoliko priredil omenjeni sklep o drugačni porazdelitvi tedenskega šolskega urnika.

Spremembe urnika smo seveda nemudoma sporočili prevoznemu podjetju Trieste Trasporti in uradom Dežele Furlanije Julijske krajine, ki urejajo javne prevoye na deželni ravni.