MO št. 82 z dne 31. marca 2022 – Načrt za nadaljevanje šolskih dejavnosti v šolskem letu 2021/22 po zaključku izrednega stanja zaradi Covid-19 – Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19

Ministrstvo za šolstvo je izdalo ministrski odlok št. 82 z dne 31. marca 2022, ki uvaja Načrt dejavnosti po zaključku izrednega stanja do konca tekočega šolskega leta s sledečimi poglavji:

 • Navodila po zaključku izrednega stanja v tekočem šolskem letu;
 • Obvezno cepljenje za šolsko osebje,
 • Promocijska kampanja cepljenja;
 • Varnostni ukrepi (varnostna razdalja enega metra; obvezno nošenje mask; prepoved vstopa v šolsko poslopje za osebe, ki kažejo simptome okužbe; vstop v šolsko poslopje je dovoljen samo osebam z zelenim potrdilom)
 • Upravljanje pozitivnih primerov (“la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive”);
 • Upravljanje šolskih menz in skrb za čiščenje in zračenje prostorov;
 • Telesna vzgoja in telovadnice (športna vzgoja lahko poteka brez mask – “Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto.”);
 • Dodatni seznam šolskega osebja zaradi potreb povezanih z virusno okužbo (pogodbe so podaljšane do 30.6.2022);
 • Sklad za izredne epidemiološke razmere zaradi Covida;
 • Teritorialno upravljanje in prevozi;
 • Posodobitev Dokumentov o varnosti;
 • Poletni načrt za šolske dejavnosti 2021 in 2022;

(…)

 • Metodološke smernice: delo v laboratorijih, Postopki za doseganje prečnih kompetenc in usmerjanje (PCTO), dijaške dejavnosti, didaktične eskurzije.

Il Ministero dell’istruzione ha adottato l’allegato Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19.