DANTE IN OBČUDOVANJE RESNIČNOSTI

Na liceju smo imeli v gosteh  razstavo z naslovom Dante in občudovanje resničnosti. Razstava je posvečena 700-ti obletnici smrti Danteja Alighierija. Razstavo so pripravili na Univerzi v Trstu in je bila že na ogled na raznih šolah v Trstu, Gorici, ter na Univerzi v Ljubljani. Razstavo sestavlja pet panelov z matematično in pet s fizikalno vsebino. Na vsakem je navedeno po nekaj tercin, v katerih Dante razmišlja  o nekaterih matematičnih dejstvih in fizikalnih pojavih v pesnitvi “Božanska komedija”. Dantejeve izvirne verze spremljata prevoda v slovenščino Andreja Capudra in v furlanščino Aurelia Venutija. Pesniške podobe sklene v celoto še sodobna matematična in fizikalna razlaga. 

Dijakinje in dijaki 2zlα in 2zlβ so vodili ogled matematičnega dela razstave za vse razrede na šoli. 

https://dantescienzeunits.it/