Predavanje profesorice Marte Ivašič

4. decembra 2021 je profesorica Marta Ivašič v sklopu priprave na državni izpit predavala dijakom zadnjih letnikov o Cankarjevem delavskem Trstu. Ob beli krizantemi, Cankarjevi prispodobi bridkosti in lepote, ter rdečem nagelju, ki predstavlja njegovo pokončnost in delavske boje, nas je popeljala v zadnja desetletja habsburške monarhije in nazorno orisala Cankarjeve bogate stike s tržaškimi Slovenci.