Erasmus+ Zeleni SIjAj - z roko v roki vztrajnostno širimo obzorja

O projektu “Erasmus+ Zeleni SIjAj – z roko v roki vztrajnostno širimo obzorja”

Gre za dvoletni projekt, ki se je začel 1. novembra 2021 in bo trajal do konca oktobra 2023. Projekt je nastal v sodelovanju med našim licejem, Biotehničnim centrom NAKLO v Strahinju ter Zvezno gimnazijo in zvezno realno gimnazijo za Slovence v Celovcu. Vsebine in cilji projekta so zelo raznoliki, rdeča nit pa je sporočanje v slovenščini o nekaterih ciljih trajnostnega razvoja predvsem okoljske narave, mobilnost nekaterih dijakinj in dijakov na šole, ki sodelujejo v projektu in pa medpredmetnost. V projekt so vključeni dijakinje in dijaki 2. razredov obeh znanstvenih smeri našega liceja, to so 2. UZ, 2. ZL alfa in 2. ZL beta.

Novemu Erasmus+ projektu bo v podporo e -Twinning spletna učilnica, v kateri bo vzpostavljen protokol, s katerim bomo tudi v prihodnosti lažje vrednotili učne izide mednarodnih mobilnosti višješolcev. Glavni vsebinski poudarek bo ozaveščanje dijakov za blaženje podnebnih sprememb in spoznavanje ciljev Združenih narodov 2030.

 

Cilji

– Cilj projekta je priprava, testiranje in izvajanje protokola, s katerim bomo že v času projekta ter tudi po njegovem koncu priznavali mednarodne mobilnosti višješolcev. Testiranje bo potekalo na treh mednarodnh mobilnostih.
– Učitelje želimo opolnomočiti za kreativno poučevanje vsebin povezanih z blaženjem podnebnh sprememb in poučevanjem o ciljih Združenih narodov 2030. Tako bomo pripravili izbor 12 primerov dobre prakse na tem področju.
– Razviti želimo aktivnosti, s katerimi bomo izboljšali odnose med ljudmi in odnos do narave.
– Vzpostavili bomo partnersko mrežo učiteljev.
– Dijaki bodo razvijali spretnosti vodenja intervjuja in pisanja novinarskega članka

 

Delovni postopek

Projekt bo trajal 24 mesecev. Vodilna organizacija je Biotehniški center Naklo. Partnerski organizaciji sta Znanstveni licej Franceta Prešerna iz Trsta in Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence iz Celovca.
November – december 2021: Vpis članov v eTwinning, Vesela pošta
Januar – april 2022: Priprava na prvo mobilost, izdelava in izbor logotipa, akcija pitja vode, poučevanje o podnebnih spremembah
Maj 2022: Enotedenska mobilnost v Naklu
Junij 2022: Razširjanje rezultatov in pregled primernosti protokola
Oktober 2022: Mobilnost v Trstu
November – December 2022: Razširjanje rezultatov in pregled primernosti protokola
Januar – Marec 2023: Poučevanje o ciljih Združenih narodov
April 2023: Mobilnost v Celovcu
Maj – Oktober 2023: Razširjanje rezultatov in pregled primernosti protokola

 

Pričakovani rezultati

– Protokol priznavanja mobilnosti
– 12 primerov dobrih praks poučevanja o podnebnih spremembah in ciljih Združenih narodov
– 15 novinarskih člankov
– Skupne akcije, ki pomagajo blažiti podnebne spremembe
– Partnerska mreža med učitelji.