Nacionalno preverjanje znanja INVALSI – datumi preverjanj

Deželni šolski urad za slovenske šole v FJK je sporočil datume preverjanj v tekočem šolskem letu:

2. razredi višjih srednjih šol:

11. maja 2022 –  preverjanje iz SLOVENŠČINE

12. maja 2022 – preverjanje iz MATEMATIKE

5. razredi višjih srednjih šol:

9. marca 2022 – preverjanje iz SLOVENŠČINE

10. marca 2022 – preverjanje iz MATEMATIKE

od 1. do 31. marca 2022 – datum določijo posamezne šole – preverjanje iz ANGLEŠČINE

Časovnica INVALSI – m_pi.AOODRFVG.REGISTRO+UFFICIALE(Int.).0013993.16-12-2021