DIGITALNO COVID POTRDILO – Certificazione verde COVID-19 – EU Digital COVID Certificate – Določila za šolsko osebje – Norme per il personale scolastico

V sredo, 15. decembra, je stopilo v veljavo obvezno cepljenje za šolsko osebje.
Na osnovi ministrskih navodil preverjanje poteka preko platforme, ki jo predvideva odlok predsednika ministrskega sveta z dne 10.9.2021.

Viri:

DPCM 17-12-2021 

OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE DOCENTE – PARERI – m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0001927.17-12-2021 

OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO – SPECIFICA – m_pi.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALEU.0001929.20-12-2021

_________________________________________________

Z glavnega urada za zdravje, socialno skrbstvo in invalidnost Dežele FJK smo prejeli pripeta pojasnila v zvezi s potrdilom o opravljenem cepljenju COVID-19.

La Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione FVG ha predisposto un vademecum delle regole per ottenere la Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate.

VADEMECUM+GREEN-PASS+CERTIFICAZIONE+VERDE_

DOLOČILA ZA ŠOLSKO OSEBJE – NORME PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Dne 15. oktobra 2021 smo z Ministrstva za šolstvo prejeli povzetek veljavnih predpisov.

Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico. Legge di conversione n. 133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021. Sintesi dei principali contenuti.

m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0001534.15-10-2021

__________________

Vlada je dne 6. avgusta 2021 izdala zakonski odlok št. 111 o “Nujnih ukrepih za varno delovanje na šolskem, univerzitetnem, socialnem in prevoznem področju”.

Odlok določa, da bodo storitve izobraževalnih in šolskih ustanov potekale v glavnem v živo, v šolskih in izobraževalnih prostorih na celotnem državnem ozemlju, za celo šolsko leto 2021/2022, z namenom, da zajamčimo varno delovanje šolske skupnosti in zaščitimo socialno ter psiho-afektivno sfero šolske populacije.

Morebitne izjeme lahko določajo le predsedniki dežel in avtonomnih pokrajin »izključno v rdečem in oranžnem območju ter v okoliščinah izjemne in izredne nujnosti«. V omenjenih izrednih okoliščinah bodo šolske ustanove za nujno potrebno obdobje izvajale izobraževanje na daljavo.

Z namenom, da bi lahko storitve in dejavnosti potekale v živo, v šolskih in izobraževalnih prostorih, zak. odlok št. 111 določa, da do 31. decembra 2021, zaključka izrednega stanja, morajo vse ustanove šolskega in univerzitetnega sistema na državnem območju sprejeti naslednje minimalne zaščitne varnostne ukrepe:

  1. Obvezna je uporaba zaščitnih sredstev za varovanje dihal (izvzeti so otroci pod šestim letom starosti, osebe z zdravstvenimi težavami, ki niso združljive z uporabo opreme za varovanje dihal, in osebe, ki opravljajo športne dejavnosti).
  2. Priporočeno je spoštovanje previdnostne medosebne razdalje vsaj enega metra razen v primeru strukturnih in logističnih zaprek.
  3. Prepovedan je vstop in zadrževanje v šolskih in univerzitetnih prostorih osebam z dihalnimi težavami ali telesno temperaturo višjo od 37,5°C.

Šesti odstavek 1. člena zak. odl. št. 111/2021 določa, da od 1. septembra 2021 do 31. decembra 2021, zaključka izrednega stanja, mora celotno osebje šolskega in univerzitetnega sistema izobraževanja na državnem območju, pa tudi univerzitetni študenti, imeti in ob vstopu v šolsko ali univerzitetno stavbo dati na vpogled Evropsko digitalno COVID potrdilo (Green Pass) v smislu 2. odstavka 9. člena zak. odloka št. 52/2021.

Odlok predsednika min. sveta z dne 17.6.2021 določa postopke za izdajanje, pridobivanje, uporabo, veljavnost in preverjanje Evropskih digitalnih COVID potrdil (Green Pass).

Ministrstvo za zdravje v okrožnici št. 35309 z dne 4. avgusta 2021 ureja položaj oseb, pri katerih je cepljenje proti SARS-CoV-2 izpuščeno ali odloženo zaradi posebnih in dokumentiranih kliničnih stanj. Za te osebe je predvidena izdaja potrdila o izvzetju iz cepljenja. Potrdilo o oprostitvi cepljenja proti COVID-19 izdajo pristojni zdravstveni organi, lahko tudi v papirnati obliki. Osebe, ki so pridobile to potrdilo, so vabljene, da ga predstavijo ravnateljici.

Neupoštevanje določb zak. odloka št. 111/2021 s strani šolskega in univerzitetnega osebja se šteje za neupravičeno odsotnost in od petega dne tozadevne odsotnosti se delovno razmerje začasno prekine. Uslužbenec v tem obdobju nima pravice do plačila oziroma kakršnih koli drugih prejemkov.

Ravnatelji in odgovorni za storitve izobraževanja v zgodnjem otroštvu ter zasebnih šol in univerz morajo preverjati spoštovanje predpisov v zvezi z evropskimi digitalnimi COVID potrdili (Green Pass).

Od 1. septembra 2021 dalje bo na liceju Franceta Prešerna poverjeni uslužbenec/ka s tabličnim računalnikom preverjal/a, ali ima šolsko osebje predpisano Evropsko digitalno COVID potrdilo (Green Pass) ob spoštovanju vseh predpisov za varstvo zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov.

V zvezi s tem bomo v veži objavili predpisano izjavo o obdelavi podatkov učnega in pomožnega upravno-tehničnega osebja liceja F. Prešerna, ki bo potekala za zagotovitev izvajanja Zakonskega odloka št. 111, z dne 6.8.2021, o “Nujnih ukrepih za varno delovanje na šolskem, univerzitetnem, socialnem in prevoznem področju” na podlagi in za namene 13. člena Uredbe EU 679/2016 (tako imenovani GDPR).

Decreto-Legge-6-agosto-2021-n.-111

circolare-ministeriale-35309-del-4-agosto-2021-certificazioni-di-esenzione-alla-vaccinazione-anti-covid-19

Nota 1237 del 13 agosto 2021 – Parere tecnico DL 111_21 

GREEN PASS Decreto-del-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-17-giugno-2021-

MIUR protocollo-sicurezza-as-2021-2022-1-1 

MIUR green_pass 

PIANO-SCUOLA 21-22

Strategico scuola e Protocollo operativo test-2021-2022 v5-Finale 

INDICAZIONI STRATEGICHE AD INTERIM m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0009838.06-09-2021

PROTOCOLLO-COVID19_in_ambito_scolastico__2021_2_7ultima_versioneM