ARHIMEDOVE IGRE

Kot že vrsto letos se bodo tudi letos, v četrtek, 2. decembra,  dijakinje in  dijaki iz bienija, trienija znanstvene smeri in 3. ter 4. razreda smeri uporabnih znanosti udeležili Arhimedovih iger med 2. učno uro.