Šolsko leto 2021/22

V zvezi s pravili za zajezitev virusne okužbe dijakinje, dijake in starše oziroma skrbnike opozarjamo, da morajo dijakinje in dijaki v šolskih prostorih imeti stalno na obrazu zaščitno masko. V primeru potrebe po zamenjavi maske v teku jutra na šoli lahko dijakinje in dijaki stopijo do šolskih sodelavcev in bodo prejeli potrebno količino zaščitnih mask. Med odmori lahko dijakinje in dijaki snamejo maske, ko jedo malico in sedijo v svoji klopi v učilnici.

Med šolskimi urami in odmori morajo dijakinje in dijaki obvezno odpreti okna in prezračiti učilnico.

Dijakinje in dijaki naj si tudi redno razkužujejo roke s z dezinfekcijskimi sredstvi, ki so na razpolago na šoli.

Masko bodo dijaki uporabljali tudi med poukom telesne vzgoje na šoli, ki bo potekal po prilagojenem programu in v skladu s pogoji. Glede na številčnost skupin bodo namreč dijaki lahko uporabljali telovadnice in fitnes kabinet ob strogem upoštevanju pravil, ki veljajo na šoli ter ob navodilih, ki jih bosta sproti posredovala profesorja telesne vzgoje.

Treba je biti posebno pozorni na fizično razdaljo enega metra.

Da bi ubranili šolsko populacijo in osebje pred okužbo, pozivamo dijakinje in dijake (in tudi šolsko osebje), da v primeru vročine, ostanejo doma. Strogo je prepovedano, da pride dijak oziroma uslužbenec v šolo s temperaturo nad 37,5 °C. V primeru vročine oziroma slabega počutja na šoli bomo po predpisih poskrbeli za brezkontaktno merjenje osebne temperature. V primeru povišane temperature bomo takoj obvestili starše in dijakinjo oziroma dijaka pospremili v ločeni prostor v pričakovanju, da jo/ga starši odpeljejo domov.

V primeru suma okužbe COVID-19 morajo starši nemudoma obvestiti tajništvo šole (oziroma razrednika). Informacijo o morebitnih pozitivnih brisih dijakov ali v družini je treba obvezno in brez odlašanja informirati tajništvo šole (telefonsko ali z elektronskim sporočilom), da lahko šola nato ustrezno ukrepa. Telefonska številka je 040 568482. Elektronski naslov šole pa tsps010006@istruzione.it .

V primeru, da je dijak imel tesnejše stike z osebo, ki je bila nato pozitivna na bris, in čaka na bris oziroma v primeru pozitivnega brisa oz. okužbe ali drugih predhodno dokumentiranih resnejših zdravstvenih težav bomo za posamezne dijake poskrbeli za izobraževanje na daljavo.

Ker nam je na šoli zelo pri srcu, da bi tekoče šolsko leto uspeli v celoti izpeljati s poukom in predvidenimi dejavnostmi v živo, pozivamo vse dijakinje in dijake ter njihove starše, da se dosledno držijo navedenih navodil in redno obveščajo šolsko tajništvo o morebitnih okužbah. Samo na tak način bomo lahko zagotovili potrebno varnost in zaščito pred širjenjem okužbe na šoli.

Pouk bo potekal po sledečem urniku:

1.učna ura 8.00 –   8.52

2.učna ura 8.52 –   9.45

odmor                          9.45 – 10.00

3.učna ura 10.00 – 10.50

4.učna ura 10.50 – 11.40

odmor                           11.40 – 11.55

5.učna ura 11.55 – 12.45

6.učna ura 12.45 – 13.35

odmor                             13.35 – 13.45

7.ura 13.45 – 14.35

Na šolo lahko dijakinje in dijaki vsak dan prihajajo od 7.30 dalje. 

Ob izhodu iz šolskega poslopja bo šolski zvonec urejal ločene izhode dijakov po nadstropjih z dvominutnimi presledki. Prvo zvonjenje velja za dijakinje in dijake v razredih, ki so nameščeni v 1. in 4. nadstropju, drugo za dijake v razredih v 2. nadstropju, tretje zvonjenje bo namenjeno dijakinjam in dijakom v 3. nadstropju. Prosimo, da se dijaki in profesorji držijo navedenih urnikov izhoda, da se izognemo preveliki gneči po stopnišču.

Kot ste verjetno že vsi seznanjeni, je vlada dne 6. avgusta 2021 izdala zakonski odlok št. 111 o “Nujnih ukrepih za varno delovanje na šolskem, univerzitetnem, socialnem in prevoznem področju”. Odlok določa, da bodo storitve izobraževalnih in šolskih ustanov potekale v glavnem v živo, v šolskih in izobraževalnih prostorih na celotnem državnem ozemlju, za celo šolsko leto 2021/2022, z namenom, da zajamčimo vrednost šole kot skupnosti in zaščitimo socialno ter psiho-afektivno sfero šolske populacije.

Morebitne izjeme lahko določajo le predsedniki dežel in avtonomnih pokrajin »izključno v rdečem in oranžnem območju ter v okoliščinah izjemne in izredne nujnosti«. V omenjenih izrednih okoliščinah bodo šolske ustanove za nujno potrebno obdobje izvajale izobraževanje na daljavo.

Z namenom, da bi lahko storitve in dejavnosti potekale v živo, v šolskih in izobraževalnih prostorih, zak. odlok št. 111 določa, da do 31. decembra 2021, zaključka izrednega stanja, morajo vse ustanove šolskega in univerzitetnega sistema na državnem območju sprejeti naslednje minimalne zaščitne varnostne ukrepe:

  1. Obvezna je uporaba zaščitnih sredstev za varovanje dihal (izvzeti so otroci pod šestim letom starosti, osebe z zdravstvenimi težavami, ki niso združljive z uporabo opreme za varovanje dihal, in osebe, ki opravljajo športne dejavnosti).
  2. Priporočeno je spoštovanje previdnostne medosebne razdalje vsaj enega metra razen v primeru strukturnih in logističnih zaprek.
  3. Prepovedan je vstop in zadrževanje v šolskih in univerzitetnih prostorih osebam z dihalnimi težavami ali telesno temperaturo višjo od 37,5°C.

Od 1. septembra 2021 dalje poverjeni/a uslužbenec/ka s tabličnim računalnikom preverja, ali ima šolsko osebje predpisano Evropsko digitalno COVID potrdilo (Green Pass) ob spoštovanju vseh predpisov za varstvo zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov.