TRETJE MESTO NA NATEČAJU MINISAGA!

LITERARNI NATEČAJ ZA MINI SAGO V ANGLEŠČINI: OSVOJENO 3. MESTO

Dijakinja 3. razreda jezikovnega liceja, Alessia Felician, je osvojila 3. mesto na literarnem natečaju za izvirno, še neobjavljeno mini sago v angleščini. Naslov natečaja, ki ga je razpisala gimnazija Nove Gorice, se je glasil »Narava nas uči spoštovati življenje«, saj je narava lahko naša učiteljica, uči nas spoštovati sebe in druge ter spoštljivosti do okolja in življenja.

Avtorji mini sage so napisali krajšo zgodbo, ki je morala vsebovati natančno 50 besed, v naslovu je lahko imela največ 15 besed, vsebinsko pa je morala posredovati celo zgodbo, z uvodom, jedrom in zaključkom ter sporočilom, ki se je navezoval na osrednjo temo literarnega natečaja. Med kriteriji izbora so bili navedeni ustrezna zgradba besedila in število besed, vsebinska izvirnost in sporočilnost, jezikovna pravilnost, bogastvo besedišča in vezljivost.

Dijakinja Alessia Felician si je za temo izbrala pereč problem onesnaževanja voda, saj živimo v mestu, ki je obdano z morjem in zaradi tega prav dobro poznamo okoljevarstvene problematike v zvezi z njim. Tema se ji je zdela zanimiva in aktualna. Sama prizna, da je mini sago najprej napisala v obliki kratke zgodbe, potem pa besedilo priredila pravilom in dolžini sestave krajših zgodb oziroma pogojem literarnega natečaja. Dijakinja se zelo navdušuje nad osvojenim tretjim mestom in upa, da bo v prihodnosti še sodelovala pri tako izvirnih literarnih natečajih v tujem jeziku.

Besedilo bo objavljeno v spletnem glasilu, v katerem bodo objavljeni vsi najboljši prispevki.

Nagrajena mini saga:

THE REVENGE OF NATURE
John threw his garbage into the sea.
A fisherman said: “You will regret!”
At the fishing competition John thought he had caught the biggest fish, but it was just the garbage bag.
He felt humiliated.
The fisherman said: “I told you!” He never threw garbage in the sea again.