Cepimo se!

PODATKI O CEPLJENJU NA DRŽAVNI IN DEŽELNI RAVNI

/https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/

 

Delovanje cepiv proti covid-19


Prof. dr. Alojz Ihan, predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani


Človeštvu še nikoli ni uspelo v enem samem letu po izbruhu nevarne epidemije izdelati cepiva za njeno ustavitev.


Pandemija covid-19 je povzročila eno največjih globalnih zdravstvenih, gospodarskih in družbenih kriz v zadnjem stoletju. Zaradi uničujočih posledic pandemije na celoten svet so države (v ospredju so Evropska unija, Združene države Amerike, Rusija, Kitajska) sklenile same financirati razvoj cepiv. Zato so presoje glede razvoja posameznih vrst cepiv temeljile na oceni potenciala za čim hitrejši razvoj do količin, ki bi omogočile ustavitev pandemije. Strategija javnega financiranja novih tehnologij je sprožila doslej nesluten odziv vse naravoslovne znanosti in predvsem nad-nacionalne povezanosti vseh ustvarjalnih ljudi in institucij in se je izkazala kot prava pot. Izbrane tehnologije (vektorska cepiva, cepiva na osnovi informacijske RNK), ki so se že izkazale za pripravo inovativnih, a še neregistriranih cepiv (SARS, Ebola, rak), so omogočile hitro raziskovalno zasnovo cepiv za covid-19, in nato še hitrejši prehod v fazo kliničnih testiranj in v industrijsko proizvodnjo. (…)

005-cepiva_gradivo_za_strokovno_javnost_18012021

 

Licej F. Prešerna je v torek, 23. februarja 2021 za šolsko osebje priredil predavanje prof. Alberta Tommasinija, ki poučuje na fakulteti za medicino v Trstu in je direktor oddelka zdravniške klinike v otroški bolnici Burlo Garofolo. Predavatelj je v teku svojega zelo zanimivega predavanja večkrat poudaril, da je zelo pomembno cepiti čim večji odstorek populacije, da se lahko počasi vrnemo k t.i. “normalnosti”, ki jo vsi tako pogrešamo.