Državljanska vzgoja – Educazione civica

Državljanska vzgoja je v tekočem šolskem letu postala prečna, medpredmetna učna vsebina za vse učne predmete oziroma za predmete, ki jih je določil razredni profesorski zbor. Poučevanje državljanske vzgoje določa zakon št. 92 z dne 20. avgusta 2019, ki sta ga odobrila Poslanska zbornica in Senat in ga razglasil Predsednik Republike. Državljanska vzgoja prispeva k razvoju aktivnega in odgovornega državljana, spodbuja k polnemu in ozaveščenemu sodelovanju pri državnem, kulturnem in socialnem življenju skupnosti v skladu z zakonom, pravicami in dolžnostmi.

V tekočem šolskem letu se s koordinacijo državljanske vzgoje na šoli ukvarjajo profesorji zgodovine in zemljepisa v bieniju ter zgodovine in filozofije v trieniju. Profesorici Veronika Brecelj in Eleonora Doz sta v tem okviru pripravili predstavitev o zakonskem okviru in predvidenih tematikah.

Državljanska vzgoja