Slovesnost ob zaključku gradbišča na Liceju Franceta Prešerna

V petek, 20. novembra je v šolski veži potekala krajša, glede na izredne razmere ne posebno formalna, slovesnost ob zaključku gradbišča na liceju Franceta Prešerna.

Prisotno je bilo le omejeno število oseb: vodja gradbe, arhitekt Andrea Benedetti, vodja gradbišča in predstavnik gradbenega podjetja, predsednik zavodskega sveta in predstavniki dijakov ter profesorjev in ravnateljica.

Medobčinsko združenje oziroma Ustanova za upravno decentralizacijo v Trstu, ki je zadolžena za vzdrževanje šolskih stavb, je nameravala konec marca 2020 začeti z deli za izredno vzdrževanje šolskega pročelja in ureditev zunanjih površin. Zaradi preventivnih ukrepov za zajezitev virusne okužbe se je pa začetek del zavlekel in so se gradbena dela na šolskem pročelju in dvorišču začela v drugi polovici junija 2020. Gradbeno podjetje je najprej postavilo gradbene odre, odstranilo dotrajano plast klinker ploščic ob straneh stavbe ter poskrbelo za prenovo ometa. Nato je prišla na vrsto obnova dvorišča: preuredili so zunanjo površino, poskrbeli za dodatno zunanjo razsvetljavo in dodali kovinski napis pri vhodnih vratih.