IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO – DIDATTICA A DISTANZA

Na osnovi odloka predsednika ministrskega sveta z dne 3. novembra 2020 bo izobraževanje potekalo na daljavo za vse razrede od petka, 6. novembra, do vključno četrtka, 3. decembra 2020.

Glede morebitnih laboratorijskih dejavnosti v živo, kot to dopušča odlok predsednika ministrskega sveta z dne 3.11.2020, smo v okviru profesorskega zbora preverili razne možnosti in ocenili situacijo na šoli v preteklih mesecih.

Ugotovili smo, da je, žal, Center za preventivo zdravstvenega urada zelo obremenjen s testiranjem in ne uspe izvajati predpisanega sledenja stikov okuženih s Covid-19. Poleg tega na javnih prevozih niso uvedli nobenih omejitev v zvezi s številom potnikov. Kar pomeni, da se nam zdi zelo tvegano, da bi naše dijake prisilili prihajati v šolo za laboratorijske dejavnosti v okviru pouka kemije, fizike, informatike in jezikov, kljub temu da na šoli vsi skupaj redno sledimo predpisanim protokolom previdnostnega obnašanja.

Dosedanji preventivni brisi dijakov in osebja (skupno jih je v oktobru bilo krepko preko 150) v zvezi z zelo omejenim številom pozitivnih brisov so bili vsi negativni. Kar pomeni, da je šolsko okolje varno in neokuženo.

Uradni podatki o številu okuženih trenutno kažejo na zelo pereče razmere. Zato smo se soglasno odločili, da bomo do predpisanega 3. decembra 2020 nadaljevali izključno z izobraževanjem na daljavo.

Šolska stavba je seveda odprta po rednem urniku. Osebje v glavnem prihaja v službo na šolo v skladu z veljavnimi predpisi. Profesorji poučujejo na daljavo tako od doma kot iz šolske stavbe.

Kakor hitro se bodo podatki o številu okuženih izboljšali in bodo pristojne oblasti izdale povoljno mnenje, bomo seveda z velikim veseljem spet začeli z didaktičnimi dejavnostmi v živo.


In merito alla possibilità di svolgere delle attività laboratoriali in presenza, prevista dal D.P.C.M. del 3/11/2020, il Collegio dei docenti ha unanimemente espresso una forte preoccupazione in merito alla rischiosità di una tale attività, viste anche le attuali critiche condizioni della sanità e dei trasporti pubblici. Pertanto, fino al termine della validità delle attuali prescrizioni fissato per il 3/12/2020, la didattica continuerà a svolgersi esclusivamente in modalità a distanza nonostante la volontà e il forte desiderio di tutto il personale scolastico di riprendere al più presto le lezioni in presenza
.

Seje zbornih organov lahko potekajo izključno na daljavo.

—————————————–

Il D.P.C.M., d.d. 3/11/2020, stabilisce “che il 100 per cento delle attività didattiche sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata” da venerdì 6 novembre a giovedì 3 dicembre 2020.

Le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte solo con modalità a distanza.