PRIPRAVA NA DRŽAVNI IZPIT

Maturitetne naloge (slovenščine in drugih predmetov) od šolskega leta 2004/05 do 2018/19 najdete na spletni strani ministrstva:

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/default.htm

Naslove iz slovenščine iščete pod PRIMA PROVA – ITALIANO in se vam prikaže tudi naloga iz slovenščine.

Prof. Valentina Busechian je v okviru enoletne štipendije na Univerzi v Ljubljani sestavila zbirko dokumentov in nalog iz matematike in fizike od leta 2014 do 2019:

Dokumenti in vaje za maturitetno nalogo iz matematike in fizike za znanstveni licej A4R manjše (1)