Srečanje Univax day na univerzi

Šlo je za informativno srečanje o cepivih, ki se je istočasno vršilo po celi Italiji. Po uvodnih pozdravih in razlagi o delovanju našega imunskega sistema, je bilo govora o zgodovini cepiv, ki so v zadnjem stoletju popolnoma odpravila nekatere smrtne bolezni, kot so bile npr. črne koze. Govora je bilo tudi o poliomielitisu, ošpicah in drugih nalezljivih, predvsem virusnih boleznih, ne nazadnje tudi o epidemiji virusa Covi-19, o katerem beremo in slišimo po medijih vsak dan.Sledila je videokonferenca z Albertom Mantovanijem, svetovno priznanim epidemiologom, ki je predstavil smrtnost in posledice nekaterih žal še prisotnih bolezni. Pred zaključkom je, kot ostali predavatelji pred in po njem, poudaril pomen cepljenja bodisi za tistega, ki se cepi, bodisi za druge, predvsem pa za osebe, ki se iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti.Na koncu sta pred mikrofon stopila še mati in oče Sveve, ki je lani septembra pri komaj osmih letih podlegla raku, potem ko se je več kot leto borila proti bolezni, ki ji je popolnoma pobrala katerokoli obliko odpornosti. Srečanje se je po skoraj treh urah zaključilo s priporočilom, naj se mladi vedno informirajo pri strokovnjakih, ne pa prosto po spletu, kjer širijo najrazličnejše, večkrat zavajajoče in lažne novice, tudi na področju cepljenja in morebitnih posledic.